Prečo Edo? Barbara Lochbihler, José Ignacio Salafranca, Arnaud Danjean

Eduarda Kukana podporila rakúska europoslankyňa Barbara Lochbihler, predsedníčka podvýboru EP pre ľudské práva, europoslanec José Ignacio Salafranca zo Španielska, a Francúz Arnaud Danjean, predseda výboru EP pre bezpečnosť a obranu


Back