Program plenárneho zasadnutia v Bruseli - 16.09.2015

Program plenárneho zasadnutia v Bruseli - 16.09.2015

Reakcia EP na postoj ministrov vnútra k utečeneckej kríze

Poslanci budú v stredu diskutovať s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom a luxemburským ministrom pre prisťahovalectvo a azyl Jeanom Asselbornom o výsledkoch zasadnutia Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci zo 14. septembra, ktorá sa zaoberala migračnou a utečeneckou krízou.

#EPonMigration #migrationEU #refugeecrisis #asylum

Poľnohospodárska kríza: Poslanci budú s komisárom Hoganom diskutovať o možnostiach pomoci farmárom

Poslanci sa budú v stredu večer pýtať komisára pre poľnohospodárstvo Phila Hogana na kroky, ktoré exekutíva EÚ podniká v snahe prekonať súčasnú krízu na poľnohospodárskych trhoch. Klesajúce ceny, ktoré sú dôsledkom predĺženého ruského embarga na dovoz poľnohospodárskych produktov z EÚ, znižujúceho sa dopytu na čínskom a ďalších zahraničných trhoch a niektorých ďalších faktorov, výrazne zasiahli chovateľov dobytka, producentov mlieka a pestovateľov ovocia a zeleniny v mnohých členských štátoch.

#Crisis #milkcrisis #dairycrisis #dairy #milk #meat #fruit #vegetable #agriculture #RussianBan

 

Odporúčania EP k pracovnému programu Komisie na rok 2016 Európsky parlament bude v stredu popoludní hlasovať o nelegislatívnom uznesení, v rámci ktorého zhrnie svoje odporúčania k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2016. Komisia predstaví svoje priority na nasledujúci rok počas druhého októbrového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

#CWP2016

 

Ďalšie body programu

Samit OSN o udržateľnom rozvoji (25. – 27. septembra 2015) a rozvojové aspekty konferencie COP 21 (rozprava v stredu)

Letný energetický balík (rozprava v stredu)


Back