Program plenárneho zasadnutia v Bruseli, 24.06.2015

Rozprava pred samitom: Grécko, migrácia, bezpečnosť a ekonomika

Lídri politických skupín sa počas stredajšej rozpravy vyjadria k výsledkom samitu eurozóny o Grécku a zamerajú sa na najnaliehavejšie otázky, o ktorých budú v dňoch 25. – 26. júna diskutovať hlavy štátov a vlád na samite v Bruseli – migráciu, bezpečnosť a ekonomické výzvy. Začiatok rozpravy, na ktorej sa zúčastní aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a zástupca lotyšského predsedníctva v Rade, je naplánovaný na 14:00.

#euco #Greece #migration #Russia #Ukraine #EMU

 

Konečné hlasovanie o pravidlách Junckerovho investičného plánu

Parlament bude v stredu hlasovať o konečnom znení pravidiel fungovania Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý je základným pilierom v novembri predloženého investičného plánu Komisie v hodnote 315 miliárd eur. Poslancom sa počas rokovaní s členskými štátmi podarilo upraviť štruktúru financovania fondu, posilniť demokratickú kontrolu jeho pôsobenia a zaistiť si účasť na rozhodovaní o jeho vedení. Cieľom investičného plánu je podpora financovania životaschopných investícií v EÚ.

#EFSI #JunckerPlan #EUbudget

 

Zdaňovanie právnických osôb: Rozprava o akčnom pláne Komisie Poslanci budú v stredu večer diskutovať s komisárom Pierrom Moscovicim o akčnom pláne Komisie v oblasti zdaňovania podnikov, ktorý predpokladá zavedenie spoločného daňového základu (CCTB) pre príjmy právnických osôb. Plán, ktorý bol predložený 17. júna, nadväzuje na marcový návrh Komisie na automatickú výmenu informácií o daňových rozhodnutiach medzi EK a vnútroštátnymi daňovými orgánmi.

#taxrulings

 

Hospodárska a menová únia: Postoj EP k budúcej správe hospodárskych záležitostí EÚ

Parlament bude v stredu popoludní diskutovať a hlasovať o svojom postoji k architektúre hospodárskeho riadenia eurozóny. Návrh uznesenia, ktorého autorkou je poslankyňa Pervenche Berès (S&D, FR), ponúka na základe doterajších skúseností odporúčania zamerané na zlepšenie správy hospodárskych záležitostí EÚ.

#economicgovernance #stability #growth #pact

 

 

Back