Program plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, 05.10. - 08.10.2015

Program plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, 05.10. - 08.10.2015

Rozprava o stave EÚ s Angelou Merkel a Françoisom Hollandom

Francúzsky prezident François Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkel pricestujú v stredu na oficiálnu návštevu EP, aby sa medzi 15h a 17h prihovorili plénu a s lídrami politických skupín prediskutovali súčasný stav EÚ. Spoločná návšteva najvyšších predstaviteľov dvoch zakladajúcich členov EÚ, ktorá prebehne 25 rokov po zjednotení Nemecka a 26 po páde Berlínskeho múru, nie je prvou svojho druhu. EP sa v novembri 1989 prihovorili spoločne prezident François Mitterrand a kancelár Helmut Kohl.

Slávnostný príhovor španielskeho kráľa Filipa VI

Poslancom Európskeho parlamentu sa v stredu prihovorí aj španielsky kráľ Filip VI v rámci svojej druhej návštevy EP od korunovácie v júni 2014. Otec španielskeho monarchu, bývalý kráľ Juan Carlos I, sa plénu EP prihovoril dvakrát – v roku 1986, krátko po vstupe Španielska do Európskych spoločenstiev, a v roku 1998. Kráľ Filip VI zavítal do Európskeho parlamentu po prvýkrát 15. apríla 2015.

#KingofSpain

Závery samitu EÚ k utečeneckej kríze Opatrenia zamerané na riešenie bezprecedentnej utečeneckej krízy, na ktorých sa dohodli lídri členských štátov na neformálnom samite 23. septembra, budú v utorok od 09h00 predmetom rozpravy poslancov s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Plénum bude v rámci samostatnej rozpravy v utorok diskutovať aj o humanitárnej situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách.

#EUCO #refugeecrisis #migrationEU #asylumseekers

Automobilový priemysel: Rozprava o manipulácii testov emisií výfukových plynov

Škandál nemeckej automobilky Volkswagen v súvislosti s emisiami výfukových plynov bude v utorok popoludní predmetom plenárnej rozpravy s komisárkou pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elżbietou Bieńkowskou. Poslanci sa budú komisárky pýtať, či manipulácie emisných testov prebiehali aj v Európe, či sa okrem NOx týkali aj ďalších emisií – napríklad CO2, a aké opatrenia plánuje Komisia prijať v snahe o zlepšenie a zreálnenie testovania emisií automobilov.

#Volkswagen #VWgate

Reforma platobných služieb: Konečné hlasovanie EP

Európsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o finálnej podobe nových pravidiel platobných služieb v EÚ, ktoré by mali zohľadniť najnovšie inovácie, rozšíriť možnosti uskutočnenia platieb a zvýšiť ich bezpečnosť. Legislatíva, na ktorej sa už v máji neformálne dohodli parlamentní vyjednávači so zástupcami Rady, by mala stimulovať konkurenciu, znížiť poplatky a podporovať inovatívne možnosti realizácie platieb, napríklad prostredníctvom internetu alebo mobilných telefónov.

#PSD2 #paymentservices #consumer #security

Poslanci vyzvú na lepšiu ochranu tradičného know-how

Ochrana zemepisných označení EÚ by sa mala rozšíriť z poľnohospodárskych produktov aj na ďalšie miestne a remeselné výrobky, pri ktorých bolo využité tradičné know-how. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať v utorok. Predkladaný text vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti bezodkladne predložila legislatívny návrh.

#GeographicalIndications #handicraft #GI

Zjednodušenie vymáhania cezhraničných dlhov do výšky 5000 eur

Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať  o legislatívnom návrhu reformy európskeho zjednodušeného konania cezhraničného vymáhania malých pohľadávok. Súčasťou zmien, na ktorých sa už poslanci neformálne dohodli s ministrami, je zvýšenie dlhového stropu pre uplatnenie zjednodušeného konania z 2.000 na 5.000 eur, čo rozšíri jeho využiteľnosť, a podpora používania elektronických nástrojov, vrátane videokonferencií, na riešenie sporov. Nové pravidlá by tiež mali znížiť súdne poplatky.

#SmallClaims #crossborder

Obmedzenie emisií zo stredne veľkých spaľovacích zariadení

Európsky parlament bude v stredu hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal zaviesť únijné limity na emisie oxidu siričitého a oxidov dusíka zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, akými sú napríklad generátory elektrickej energie alebo obytné či priemyselné vykurovacie systémy. Na obmedzení emisií sa už poslanci dohodli s ministrami členských štátov. Tie budú musieť zvážiť, či zavedú prísnejšie limity v oblastiach, kde tieto emisie porušujú normy EÚ pre kvalitu ovzdušia.

#MCP

Únia kapitálových trhov: Zahájenie diskusie o opatreniach na podporu investícií

Poslanci budú v stredu diskutovať s podpredsedom Európskej komisie pre investície Jyrkim Katainenom o akčnom pláne pre úniu kapitálových trhov (CMU), ktorý 30. septembra verejnosti predstavil komisár zodpovedný za CMU Jonathan Hill. Cieľom akčného plánu je podpora investícií vo všetkých 28 členských štátoch, a to napríklad odstránením prekážok v oblasti cezhraničných investícií a uľahčením prístupu k zdrojom financovania.

#CapitalMarkets #CMU

Turecko, Sýria a Líbya: Rozprava s Federicou Mogherini

Príspevok EÚ k snahám o ukončenie občianskej vojny v Sýrii a meniaca sa situácia v Turecku pred novembrovými parlamentnými voľbami budú v stredu ráno v súvislosti s pokračujúcou utečeneckou krízou predmetom plenárnej rozpravy s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci Federicou Mogherini. V utorok popoludní budú poslanci diskutovať so šéfkou diplomacie EÚ o plánoch na zostavenie vlády národnej jednoty v Líbyi.

#Syria #Turkey #Libya #ISIS

Záväzné opatrenia na odstránenie rozdielov medzi odmeňovaním žien a mužov

Európska komisia by mala pripraviť legislatívny návrh, ktorý by zaviedol účinnejšie prostriedky dohľadu nad vykonávaním a presadzovaním smernice o rovnosti žien a mužov na pracovnom trhu z roku 2006. Uvádza to návrh nelegislatívneho uznesenia, o ktorého konečnom znení budú poslanci diskutovať a hlasovať vo štvrtok. Predkladaný text konštatuje, že napriek existujúcej právnej úprave na úrovni EÚ aj v členských štátoch rozdiely v odmeňovaní žien a mužov pretrvávajú a v dôsledku krízy dokonca rastú.

#equalpayforequalwork #women #paygap

Rozprava o plánoch na rozšírenie plynovodu Nord Stream

Nedávno odhalené plány ruského Gazpromu a niekoľkých európskych energetických spoločností na zdvojnásobenie kapacity plynovodu Nord Stream medzi Ruskom a Nemeckom budú v stredu v noci predmetom plenárnej rozpravy so zástupcami Komisie a luxemburského predsedníctva v Rade. Zámer vyvolal medzi poslancami obavy zo zvyšujúcej sa závislosti na Rusku, oslabení Ukrajiny a vplyve tohto kroku na členské štáty EÚ, ktoré plynovod obíde.

#NordStream2

Ďalšie body programu

 

Trest smrti v tretích krajinách (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosti EGF/2015/002 DE/Adam Opel, EGF/2015/003 BE/Ford Genk a EGF/2015/004 IT/Alitalia (hlasovania v utorok)

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2015 (hlasovanie v utorok)

Poučenie z nehody odkaľovacej nádrže v Maďarsku päť rokov po katastrofe (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu – Stredoafrická republika, Thajsko, Nigéria, Saudská Arábia (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Kalendár schôdzí Parlamentu na rok 2017 (hlasovanie v stredu)

Vývozné kontroly v súvislosti s položkami s dvojakým použitím po odhaleniach spoločnosti Hacking Team (rozprava v pondelok)Situácia v oblasti základných práv v EÚ v rokoch 2013 – 2014 (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

Back