Rozprava na pôde Európskeho parlamentu o opatreniach na boj proti terorizmu

Protiteroristické opatrenia, vrátane návrhu na sprístupnenie a zdieľanie údajov leteckých cestujúcich v rámci únijného systému PNR, ale aj úloha Európskeho policajného úradu Europol, lepšia výmena informácií, snahy o predchádzanie radikalizácii a budúci európsky program pre bezpečnosť, boli v stredu popoludní predmetom rozpravy poslancov s komisárom pre vnútorné záležitosti Dimitrisom Avramopoulosom.

Poslanci budú počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia v dňoch 9. – 12. februára hlasovať o uznesení, ktoré bude príspevkom k februárovému samitu Európske rady venovanému protiteroristickým opatreniam.

„Po útokoch v Paríži je potrebne reagovať, nie však bezhlavo. Boj proti terorizmu nemôžeme vyhrať obmedzením našich občianskych práv a slobôd. Bude potrebné zaviesť opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť Európanov, nie však uzatváraním hraníc, ale podporou spolupráce bezpečnostných zložiek členských štátov,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

 


Back