Seniorské otázky musia nadviazať na európsky rok 2012

V piatok 17. apríla 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Európskeho informačného centra pracovné stretnutie odborníkov, ktorí sa venujú tematike seniorov s poslancom Európskeho parlamentu, Eduardom Kukanom.

Europoslanec Kukan je spravodajcom správy o realizácii, výsledkoch a celkovom hodnotení roku 2012, ktorý bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. V tejto správe sa v súlade s rozhodnutím, ktorým sa stanovuje Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, hodnotila realizácia, výsledky a celkové úspechy Európskeho roka, pričom sa vychádzalo zo záverov externého hodnotenia. Správa Európskeho parlamentu v závažnej miere ovplyvňuje legislatívu a následné opatrenia členských štátov.

„Ide o moju prvú správu vo výbore pre sociálne veci a zamestnanosť, a som rád, že práve na tému, ktorou sa v novom mandáte intenzívne zaoberám. Moja správa bude mať dve nosné časti: v prvej budem hodnotiť Európsky rok aktívneho starnutia, a v druhej časti sa sústredím na konkrétne odporúčania, ako nadviazať na tento rok. Implementácia projektov spustených v roku 2012 je kľúčová. Je rovnako dôležité, aby sme nezabudli na momentum, ktoré tento európsky rok vytvoril. Starnutie európskej populácie je realitou, ktorej budeme v nadchádzajúcich rokoch intenzívne čeliť,“ uviedol pri príprave správy Eduard Kukan.


Back