Spravodaj plenárneho zasadnutia: 10. - 13. september 2018, Štrasburg

Spravodaj plenárneho zasadnutia: 10. - 13. september 2018, Štrasburg

Správa o stave Únie: Odkaz Jeana-Clauda Junkera

Poslanci budú osem mesiacov pred európskymi voľbami diskutovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom o doterajších výsledkoch exekutívy EÚ pod jeho vedením. (Čítať ďalej)

#SOTEU

Budúcnosť EÚ: Rozprava s gréckym premiérom Tsiprasom

Predseda vlády Helénskej republiky Alexis Tsipras sa v utorok ako deviaty líder štátu EÚ zapojí do diskusie s poslancami a predsedom Komisie Jeanom-Claudom Junckerom o budúcnosti Únie. (Čítať ďalej)

#FutureofEurope @tsipras_eu

Návrh reformy autorského práva opäť na stole poslancov
Plénum bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o mandáte EP na rokovania s členskými štátmi o novelizácii autorského práva EÚ v digitálnej sfére. (Čítať ďalej)

#copyright

Hlasovanie o zriadení Európskeho zboru solidarity

Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o zriadení Európskeho zboru solidarity, ktorý ponúkne mladým ľuďom v EÚ možnosti dobrovoľníckej práce. (Čítať ďalej)

#EuropeanSolidarityCorps

Právny štát v Maďarsku: Možné rozhodnutie o začatí konania voči Budapešti

Parlament po rozprave o stave právneho štátu v Maďarsku, v ktorej vystúpi aj premiér Viktor Orbán, rozhodne, či bude voči Budapešti iniciovať konanie pre riziko vážneho porušenia hodnôt EÚ. (Čítať ďalej)

#Hungary #RuleOfLaw #Art7

Boj proti financovaniu terorizmu: Hlasovanie o novej legislatíve
Nové opatrenia proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí, ktoré tiež sprísnia kontroly hotovostných tokov, budú v utorok predmetom rozpravy a v stredu hlasovania poslancov. (Čítať ďalej)

#MoneyLaundering #terrorism

Dvojaká kvalita výrobkov poškodzuje spotrebiteľov, poslanci navrhnú riešenia

Výrobok predávaný pod rovnakou značkou v rovnakom obale by mal mať v celej EÚ rovnaké zloženie, aby sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľov. (Čítať ďalej)

#DualQuality

Amerika na prvom mieste: Dôsledky novej politiky vlády USA

Nedávne rozhodnutia Washingtonu o odstúpení od medzinárodných dohôd a záväzkov a vystúpení z medzinárodných fór oslabujú partnerstvo medzi EÚ a USA, ktorého zachovanie musí byť prioritou. (Čítať ďalej)

#USA

Výzva na jednotný a pevný postoj EÚ vo vzťahu k Číne

EÚ by mala prijať rozsiahle opatrenia s cieľom čeliť systematickému úsiliu Číny o získanie kontroly nad európskou strategickou infraštruktúrou. (Čítať ďalej)

#China

 Ďalšie body programu

 •   Prejav prezidenta Libanonskej republiky Michela Aouna (slávnostné zasadnutie v utorok)
 •    Prejav predsedu vlády Bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko Zorana Zaeva (štvrtok)
 •    Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku a návrh opravného rozpočtu č. 4/2018 (hlasovanie v utorok)
 •    Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 •    Opatrenia zamerané na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, na verejných priestranstvách a v rámci politického života v EÚ a na boj proti nim (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 •    Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 •    Osobitné opatrenia pre Grécko (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 •    Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 •    Jednotná digitálna brána (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 •    Situácia v Líbyi a v Stredozemí (rozprava v utorok)
 •    Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)
 •    Ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 •    Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 •    Autonómne zbraňové systémy (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 •    Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 •    Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 •    Budúcnosť dôchodkov: boj proti privatizácii a posilnenie verejných všeobecných systémov sociálneho zabezpečenia (rozprava v stredu)

Back