Spravodaj plenárneho zasadnutia (12. - 15. jún 2017, Štrasburg)

Spravodaj plenárneho zasadnutia (12. - 15. jún 2017, Štrasburg)

Parížska klimatická dohoda: Rozprava o rozhodnutí USA a napĺňanie záväzkov EÚ

Parlament bude v stredu diskutovať o rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa odstúpiť od parížskej klimatickej dohody. V ten istý deň budú poslanci hlasovať o návrhoch v oblasti znižovania emisií v EÚ do roku 2030.  (Čítať ďalej)

#EUESR #ParisAgreement

 

Nové označenia energetickej účinnosti domácich spotrebičov

Energetická účinnosť domácich spotrebičov by podľa nových pravidiel, o ktorých budú poslanci diskutovať a hlasovať v utorok, mala byť označená písmenami A až G. Triedy A+, A++ a A+++ by mali skončiť. (Čítať ďalej)

#energyefficiency

 

Oslava tridsiateho výročia spustenia programu Erasmus s Evou Sakálovou
Európsky parlament v utorok oslávi tridsať rokov existencie programu Erasmus, ktorý dosiaľ umožnil viac ako deviatim miliónom ľudí študovať, stážovať či venovať sa dobrovoľníckej činnosti v zahraničí. Plénu sa pri tejto príležitosti prihovoria traja účastníci programu, medzi nimi aj slovenská herečka Eva Sakálová. (Čítať ďalej)

#ErasmusPlus @EUErasmusPlus

 

Odstraňovanie enormných rozdielov medzi dôchodkami mužov a žien

Opatrenia na odstránenie nerovnosti mužov a žien na trhu práce a zníženie temer štyridsaťpercentných rozdielov vo výške ich dôchodkov budú v pondelok predmetom rozpravy a v stredu uznesenia. (Čítať ďalej)

#GenderEquality, #pension gap, #paygap

 

Migrácia, bezpečnosť, obrana a brexit: Priority poslancov pred júnovým samitom

Poslanci budú v stredu diskutovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a maltským predsedníctvom v Rade o migrácii, bezpečnosti, obrane a brexite, teda témach, ktorým sa budú venovať aj hlavy štátov a vlád na zasadnutí Európskej rady v dňoch 22. – 23. júna. (Čítať ďalej)

#EUCO, #Brexit #migrationEU, #refugeecrisis, #EUdefence @JunckerEU

 

Európske hlavné mestá kultúry 2020-2033: Slovensko v súťaži o titul na rok 2026

Poslanci v utorok rozhodnú o zozname krajín, ktorých mestá sa v rokoch 2020-2033 stanú Európskymi hlavnými mestami kultúry. Prestížny titul by mal pripadnúť jednému zo slovenských miest v roku 2026. (Čítať ďalej)

#EuropeanCapitalofCulture

 

Glyfozát a Monsanto: Komisia pod paľbou otázok

Poslanci sa budú v utorok Európskej komisie pýtať, či plánuje vyšetriť údajne neprimeraný vplyv spoločnosti Monsanto na proces schvaľovania jej herbicídnej látky glyfozát. (Čítať ďalej)

#Glyphosate

 

Budúcnosť kohéznej politiky po roku 2020

Primeraný rozpočet, synergia fondov a jednoduchosť. Vízia EP pre politiku súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2020 bude v pondelok predmetom plenárnej rozpravy a v utorok nelegislatívneho uznesenia. (Čítať ďalej)

#CohesionPolicy #ESIFunds

 

Západný Balkán: Správy o dosiahnutom pokroku za rok 2016
Poslanci budú v utorok s komisárom pre rozširovanie Johannesom Hahnom hodnotiť reformné úsilie Srbska a Kosova za rok 2016. V stredu zhrnú výsledky rozpráv do dvojice uznesení a prijmú tiež samostatné uznesenie k pokroku Bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko. (Čítať ďalej)

#EUenlargement @JHahnEU

 

Digitálna Európa: Kolaboratívna ekonomika a úloha online platforiem

Významu kolaboratívnej ekonomiky, teda hospodárstva založeného na spoločnom využívaní zdrojov, a úlohe online platforiem v boji proti šíreniu nepravdivých správ sa budú poslanci venovať v stredajšej rozprave a dvoch štvrtkových uzneseniach. (Čítať ďalej)

#collaborativeeconomy #sharingeconomy #DSM #DigitalSingleMarket

 

Smerovanie investícií do regiónov, ktoré ich najviac potrebujú

Investičný plán EÚ by mal priniesť viac financií slabším regiónom a zamerať sa na riskantnejšie dlhodobé investície, ktoré by sa inak nezrealizovali, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať vo štvrtok. (Čítať ďalej)

#EFSI #investEU

 

Posilňovanie eurozóny: Rozprava s Komisiou

Parlament bude v utorok diskutovať o možnostiach zbližovania ekonomík eurozóny a spôsoboch, ako zvýšiť ich odolnosť voči vonkajším šokom. (Čítať ďalej)

#EMU #eurozone

 

 

Ďalšie body programu

 

Príhovor Alassaneho Ouattaru, prezidenta Pobrežia Slonoviny (slávnostné zasadnutie v stredu)

Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Zmeny financovania európskych politických strán (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Ďalší postup v nadväznosti na aféru Panama Papers a právny štát na Malte (rozprava v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (hlasovanie v stredu)

Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti (rozprava v stredu)

Zdaňovanie prístavov (rozprava v stredu)

Cezhraničné fúzie a rozdelenia (hlasovanie v utorok)

Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)


Back