Spravodaj plenárneho zasadnutia 12. - 15. november 2018, Štrasburg

Spravodaj plenárneho zasadnutia 12. - 15. november 2018, Štrasburg

   
Viacročný finančný rámec: Priority EP pre dlhodobý rozpočet EÚ po rok 2020

Parlament bude v stredu hlasovať o svojej vyjednávacej pozícii k budúcemu dlhodobému rozpočtu EÚ. Jej súčasťou budú presné sumy, ktoré EP požaduje na financovanie jednotlivých programov. (Čítať ďalej)

 

Budúcnosť EÚ: Rozprava s nemeckou kancelárkou Angelou Merkel

Kancelárka Nemeckej spolkovej republiky Angela Merkel sa v utorok zapojí do diskusie s poslancami a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom o budúcnosti Únie. (Čítať ďalej)

 

Viac práv pre cestujúcich v železničnej preprave
Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal posilniť práva cestujúcich v železničnej preprave. (Čítať ďalej)

 

Koniec drahých telefonických hovorov v rámci EÚ

Nové telekomunikačné pravidlá, o ktorých bude EP hlasovať v stredu, prinesú cenový strop pre cezhraničné hovory v EÚ, urýchlia prechod na 5G siete a zavedú systém núdzového varovania. (Čítať ďalej)

 

Slávnostné odovzdanie filmovej ceny LUX

Predseda EP Antonio Tajani vyhlási v stredu napoludnie víťaza filmovej ceny LUX za rok 2018. (Čítať ďalej)

 

Obnoviteľné zdroje a energetická účinnosť: Hlasovanie o nových cieľoch
Poslanci budú v utorok hlasovať o nových záväzných cieľoch v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – na úrovni 32%, ako aj energetickej účinnosti – na úrovni 32,5%. (Čítať ďalej)

 

Vývoz zbraní: Výzva na posilnenie kontroly a sankcie za neplnenie pravidiel

Plénum bude v stredu hlasovať o uznesení, ktoré navrhuje sprísnenie kontrol pri vývoze zbraní a penalizovanie členských štátov porušujúcich spoločné pravidlá EÚ. (Čítať ďalej)

 

Globálna stratégia v oblasti migrácie: Rozprava o postoji členských štátov

Úsilie o spoločnú globálnu stratégiu v oblasti migrácie a podpora tohto procesu, ktorý odštartoval na pôde OSN, zo strany členských štátov EÚ bude v utorok predmetom plenárnej rozpravy. (Čítať ďalej)

 

Ekologickejšie nákladné vozidlá a autobusy do roku 2030

Znižovanie emisií oxidu uhličitého nákladných automobilov a autobusov bude v stredu predmetom plenárnej rozpravy a hlasovania poslancov. (Čítať ďalej)

 

Stav právneho štátu v Rumunsku: Hlasovanie o uznesení

Parlament v utorok prostredníctvom uznesenia zaujme postoj k justičnej reforme v Rumunsku a k jej dopadom na deľbu moci v krajine. (Čítať ďalej)

 

Výzva na predloženie legislatívy na ochranu menšinových práv

Parlament bude v utorok hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré požaduje celoúnijné pravidlá na ochranu práv menšín a opatrenia voči ich diskriminácii zo strany členských štátov. (Čítať ďalej)

 

Zhodnotenie asociačných dohôd EÚ s Moldavskom a Gruzínskom

Uplatňovanie asociačných dohôd EÚ s Moldavskom a Gruzínskom bude v utorok predmetom plenárnej rozpravy, ktorej výsledky poslanci v stredu zhrnú do dvoch nelegislatívnych uznesení. (Čítať ďalej)

 

 

Ďalšie body programu

 

Príhovor predsedu Juhoafrickej republiky Cyrila Ramaphosu (slávnostné zasadnutie v stredu)

Posilnenie právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku (hlasovanie v utorok)

Reakcia na karavánu migrantov zo Strednej Ameriky na mexických hraniciach (rozprava v stredu)

Exteritoriálne účinky sankcií USA voči Iránu na európske podniky (rozprava v stredu)

Humanitárne víza (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Perzistentné organické znečisťujúce látky (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Služby starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Zvýšenie odolnosti EÚ voči vplyvu zahraničných aktérov sa Európske voľby (rozprava v stredu)

Regulovanie virtuálnych mien (rozprava v utorok)

Povodne v Európe (rozprava v pondelok)

Prípad Asie Bibi a situácia náboženských menšín v Pakistane (rozprava v stredu)

Lymská borelióza (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

 

Back