Spravodaj plenárneho zasadnutia 13. - 16. február 2017, Štrasburg

Spravodaj plenárneho zasadnutia 13. - 16. február 2017, Štrasburg

CETA: Konečné hlasovanie o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou

Poslanci Európskeho parlamentu budú v stredu ostatnýkrát diskutovať a hlasovať o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA). Dohoda, ktorej cieľom je zintenzívniť obchodnú výmenu tovarov a služieb a zvýšiť investičné toky, môže vstúpiť do platnosti až po jej schválení Európskym parlamentom. (Čítať ďalej)

#CETA

 

CETA a vzťahy EÚ-Kanada: Príhovor kanadského premiéra Justina Trudeaua v Európskom parlamente

Vzťahy medzi EÚ a Kanadou budú hlavnou témou prejavu predsedu kanadskej vlády Justina Trudeaua, ktorý sa prihovorí poslancom vo štvrtok o 11h. Justin Trudeau bude vôbec prvým kanadským premiérom, ktorý zavíta do Európskeho parlamentu. (Čítať ďalej)

#Canada #CETA @CanadianPM @JustinTrudeau

 

Nová protiteroristická legislatíva zameraná na zahraničných bojovníkov a osamelých vlkov

V snahe bojovať s rastúcou hrozbou teroristických útokov páchaných osamelými vlkmi a zahraničnými bojovníkmi pohybujúcimi sa medzi Úniou a konfliktnými oblasťami za účelom terorizmu budú poslanci vo štvrtok hlasovať o novej úniovej legislatíve, ktorá zadefinuje ako trestné aj činy smerujúce k príprave teroristických útokov. (Čítať ďalej)

#EU #Counterterrorism

 

Boj proti terorizmu: Sprísnenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ
Osoby vstupujúce alebo opúšťajúce územie EÚ, bez ohľadu na to, či ide o občanov Únie alebo tretích krajín, by mali v budúcnosti podliehať prísnejším kontrolám. Vyplýva to z navrhovaného nariadenia, o ktorom budú poslanci hlasovať vo štvrtok. Legislatívny text, na ktorom sa EP neformálne dohodol s Radou (ministrov) EÚ, požaduje automatické overenie, či predložený pas nie je evidovaný v databáze stratených a odcudzených dokumentov, a či cestujúci nepredstavuje ohrozenie verejnej bezpečnosti. (Čítať ďalej)

#EU #Counterterrorism

 

ETS: Hlasovanie o výraznejšom znížení emisií skleníkových plynov

Poslanci budú v stredu hlasovať o zavedení prísnejších limitov emisií skleníkových plynov v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ (ETS). Parlament s cieľom zvýšiť cenu uhlíka navrhuje zníženie množstva takzvaných obchodovaných uhlíkových kreditov, tzv. emisných povoleniek, o 2,4% každý rok a zdvojnásobenie kapacity trhovej stabilizačnej rezervy (MSR) na rok 2019, ktorá by mala absorbovať prebytok uhlíkových povoleniek na trhu. (Čítať ďalej)

#EUETS

 

Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v Európskom parlamente

Poslancom sa v utorok napoludnie prihovorí prezident Rakúskej republiky Alexander Van der Bellen. Návšteva Európskeho parlamentu sa uskutoční v rámci  prvej zahraničnej cesty novozvoleného rakúskeho prezidenta. (Čítať ďalej)

@vanderbellen

 

Reforma Európskej únie: Vízia Európskeho parlamentu

Riešenie najväčších politických výziev súčasnosti, zvýšenie akcieschopnosti Európskej únie, obnovenie dôvery občanov v európsky projekt a zvýšenie odolnosti eurozóny voči vonkajším šokom. To všetko si v prvom rade vyžaduje plné využívanie nástrojov Lisabonskej zmluvy a prípadne aj hlbšiu reformu Únie, ktorá by jej umožnila konať efektívnejšie. Toto je kľúčové posolstvo troch uznesení zaoberajúcich sa budúcim vývojom EÚ, o ktorých konečnom znení bude plénum hlasovať vo štvrtok. (Čítať ďalej)

#EUbudget #eurozone

 

Roboty a umelá inteligencia: Výzva na zavedenie úniových pravidiel upravujúcich zodpovednosť za škodu
Európska únia potrebuje pravidlá pre rýchlo sa rozvíjajúci sektor robotiky, ktoré by okrem iného zaviedli minimálne etické štandardy a pravidlá zodpovednosti za nehody či vzniknutú škodu napríklad v prípade autonómnych automobilov. Vyplýva to z návrhu legislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok. (Čítať ďalej)

#AI

 

Bezpečnostná situácia na východnej Ukrajine: Rozprava s Federicou Mogherini

Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na východe Ukrajiny po vypuknutí ťažkých bojov medzi proruskými rebelmi a vládnymi silami v meste Avdijivka, bude v utorok popoludní predmetom rozpravy poslancov so šéfkou zahraničnej politiky EÚ Federicou Mogherini. (Čítať ďalej)

#Ukraine @FedericaMog  

 

Spoplatnenie nemeckých ciest: Poslanci budú od Komisie žiadať vysvetlenie
Poslanci budú vo štvrtok žiadať od Európskej komisie vysvetlenie, ako presne jej dohoda s Nemeckom ohľadom legislatívneho návrhu na zavedenie cestného mýta v krajine odstraňuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorú Nemecku pôvodne vyčítala aj samotná Komisia. (Čítať ďalej)

#Germany  #EUTransport

 

Poslanci budú žiadať okamžitú ochranu oznamovateľov nekalých praktík naprieč EÚ

Európska komisia by mala okamžite predložiť návrh účinného a komplexného európskeho programu ochrany oznamovateľov zneužívania financií EÚ vo verejnom a súkromnom sektore, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v pondelok a hlasovať v utorok. (Čítať ďalej)

#EUTransparency #whistleblowers

 

Albánsko a Bosna a Hercegovina: Pokrok v reformnom úsilí za rok 2016

Poslanci budú v utorok diskutovať s komisárom Johannesom Hahnom o pokroku v reformnom úsilí Albánska a Bosny a Hercegoviny za minulý rok. V rozpravách pravdepodobne zdôraznia dôležitosť dôveryhodnej súdnej reformy v Albánsku pre urýchlenie prístupového procesu krajiny k EÚ. Bosnu a Hercegovinu by poslanci mali vyzvať na prekonanie etnických a politických sporov, bez ktorých nebude možné uspieť v procese vyhodnocovania žiadosti o členstvo v EÚ. (Čítať ďalej)

#Albania #BiH #EUenlargement

 

Výzva na zrýchlenie schvaľovacieho procesu nízkorizikových pesticídov

Nízkorizikové biologické pesticídy by mohli nahradiť chemické prípravky na ochranu rastlín, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ich využiteľnosť je však podľa poslancov v súčasnosti v EÚ značne obmedzená, a to aj kvôli pomalému a náročnému procesu certifikácie. Poslanci preto v pondelok vyzvú Európsku komisiu, aby predložila návrh na revíziu aktuálnych pravidiel. Plénum prijme v tejto súvislosti v utorok nelegislatívne uznesenie. (Čítať ďalej)

#pesticides

 

 

Ďalšie body programu

 

Aktuálny stav druhého preskúmania programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava v utorok)

Európsky semester 2017 (rozpravy v utorok, hlasovania vo štvrtok)

Situácia v Predjordánsku vrátane osád (rozprava v utorok)

Európske štrukturálne a investičné fondy (rozpravy v stredu, hlasovania vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Holandska – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (hlasovanie v utorok)

Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody – rozšírenie zoznamu o Dánsko (hlasovanie v utorok)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Stratégia v oblasti letectva pre Európu (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Banková únia – výročná správa za rok 2016 (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (hlasovanie v stredu)

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (hlasovanie v stredu)

Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

Back