Spravodaj plenárneho zasadnutia 13. - 16. marec 2017, Štrasburg

Spravodaj plenárneho zasadnutia 13. - 16. marec 2017, Štrasburg

Závery Európskej rady a Rímska deklarácia: Rozprava s predsedom EK Junckerom a talianskym premiérom Gentilonim

Poslanci budú v stredu diskutovať o záveroch zasadnutia hláv štátov a vlád EÚ z 9. – 10. marca a o Rímskej deklarácii k 60. výročiu podpísania Rímskych zmlúv. Rozpravy sa zúčastní predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk, podpredseda maltskej vlády Louis Grech a taliansky premiér Paolo Gentiloni, ktorý sa plénu prihovorí prvýkrát od svojho ustanovenia do funkcie v decembri 2016. (Čítať ďalej)

#euco

 

Záverečné hlasovanie o práve akcionárov ovplyvňovať plat riaditeľov spoločností

Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o nových nástrojoch, ktoré by mali vo väčšej miere upriamiť pozornosť veľkých podnikov na ich dlhodobú výkonnosť prostredníctvom zapojenia akcionárov do istých rozhodovacích procesov. Akcionári by získali právo ovplyvňovať výšku odmien pre riaditeľov, spoločnosti by na druhej strane mali ľahšie identifikovať svojich podielnikov. (Čítať ďalej)

#ShareholdersRights @VeraJourova

 

Smernica o strelných zbraniach: Sprísnenie kontrol v snahe predchádzať tragédiám
Novelizácia smernice EÚ o strelných zbraniach, ktorá má odstrániť nedostatky pôvodnej legislatívy, no tiež reagovať na obavy oprávnených užívateľov zbraní, bude v utorok predmetom rozpravy a hlasovania poslancov. Nové pravidlá sprísnia kontroly zbraní na streľbu slepými nábojmi a nedostatočne deaktivovaných zbraní, aké boli využité pri teroristických útokoch v Paríži. Členské štáty by mali zaviesť monitorovací systém pre vydávanie alebo obnovu licencií a navzájom si vymieňať informácie. (Čítať ďalej)

#guncontrol #firearms

 

Nerasty z konfliktných oblastí: Nová povinnosť náležitej kontroly pre dovozcov

Návrh legislatívy, ktorá má zastaviť financovanie ozbrojených skupín a potláčanie ľudských práv pri obchode s nerastmi z konfliktných oblastí, bude vo štvrtok predmetom záverečného hlasovania EP. Nariadenie o konfliktných nerastoch zaviaže importérov cínu, volfrámu, tantalu a zlata náležite si preveriť svojich dodávateľov. Veľké výrobné podniky by tiež mali zverejniť, ako budú monitorovať dodržiavanie zákonných pravidiel svojimi dodávateľmi. Malí dovozcovia budú od týchto povinností oslobodení. (Čítať ďalej)

#ConflictMinerals

 

Posilnenie inšpekcií v celom potravinovom reťazci

Zlepšenie sledovateľnosti potravín, boj proti podvodom a obnovenie dôvery spotrebiteľov v integritu dodávateľského reťazca. To všetko si kladie za cieľ nová legislatíva, ktorá sprísni kontroly potravín v celom reťazci siahajúcom od producentov na farmách až po stoly spotrebiteľov. Na konečnom texte nových pravidiel sa dohodli poslanci so zástupcami holandského predsedníctva ešte v júni 2016. (Čítať ďalej)

#officialcontrols #foodfraud

 

Komunálny odpad: Viac recyklácie, menej skládkovania

Podiel odpadu určeného na recykláciu by sa mal do roku 2030 zvýšiť zo súčasných 44% na 70%. Vyplýva to z návrhu legislatívneho balíka o odpade, o ktorom bude plénum diskutovať a hlasovať v utorok. Poslanci chcú tiež obmedziť podiel skládkovaného odpadu, ktorý ma významne negatívny vplyv na životné prostredie, na 5% a dosiahnuť zníženie plytvania potravinami do roku 2030 o 50%. (Čítať ďalej)

#waste #recycling #landfilling #circulareconomy

 

Nemecký mýtny systém: Poslanci vyzvú Komisiu, aby vysvetlila zmenu svojho postoja
Prepracovaný zámer zavedenia mýtneho systému na nemeckých cestách stále obsahuje prvky, ktoré sú v jasnom rozpore s právom EÚ. Uvádza to návrh uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať v stredu. (Čítať ďalej)

#Germany  #EUTransport

 

Global gag: Rozprava o protipotratovom pravidle Spojených štátov s Federicou Mogherini

Poslanci budú v utorok diskutovať so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini o rozhodnutí prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa opätovne zaviesť takzvané global gag pravidlo, ktoré znemožňuje zahraničným mimovládnym organizáciám financovaným čiastočne z prostriedkov Spojených štátov vykonávať alebo aktívne podporovať umelé prerušenie tehotenstva. (Čítať ďalej)

#GlobalGag

 

Poslanci ocenia reformné úsilie Čiernej Hory

Poslanci budú v stredu diskutovať s komisárom pre rozširovanie Johannesom Hahnom o reformnom úsilí Čiernej Hory v roku 2016. Plénum pravdepodobne privíta pokrok Podgorice v prístupových rokovaniach s EÚ, zároveň však vyjadrí obavy v súvislosti s údajnými pokusmi Ruska o ovplyvňovanie vývoja v krajine, ktoré by mohli destabilizovať celý západný Balkán. Parlament vo štvrtok prijme k pokroku Čiernej Hory samostatné uznesenie. (Čítať ďalej)

#EUenlargement @JHahnEU

 

 

Ďalšie body programu

 

Integrovaná politika EÚ pre Arktídu (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Program EÚ v oblasti bezpečnosti: rok po teroristických útokoch v Bruseli (rozprava v stredu)

Opatrenia prijaté v nadväznosti na odporúčania výboru TAXE a informácie o reforme skupiny pre kódex správania týkajúci sa zdaňovania podnikov (rozprava v utorok)

Ústavné, právne a inštitucionálne dôsledky spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Minimálne normy na ochranu chovných králikov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Zodpovedné vlastníctvo koňovitých a starostlivosť o ne (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Usmernenia pre rozpočet na rok 2018 – Oddiel III (Rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Prekážky slobody pohybu a práce občanov EÚ na vnútornom trhu (hlasovanie v stredu)

Preskúmanie nariadenia o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií (rozprava v stredu)

Rovnosť medzi ženami a mužmi v EÚ v rokoch 2014/2015 (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Využívanie frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Elektronická demokracia v EÚ (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Vplyv veľkých dát na základné práva (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Ortuť (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017 (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)

Rámec Únie pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

Back