Spravodaj plenárneho zasadnutia, 14.12. - 17.12.2015 v Štrasburgu

Spravodaj plenárneho zasadnutia, 14.12. - 17.12.2015 v Štrasburgu

Sacharovovu cenu za rok 2015 získa saudský bloger Raif Badawi

Tohtoročným laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia je Raif Badawi, saudskoarabský bloger, ktorý bol v roku 2012 na základe obvinenia z urážky islamských hodnôt zatknutý a následne odsúdený na desať rokov odňatia slobody, 1.000 rán bičom a vysokú pokutu. Cenu si v mene Raifa Badawiho prevezme jeho manželka Ensaf Haidar počas stredajšej slávnostnej ceremónie v Štrasburgu.

#SakharovPrize2015 #RaifBadawi #Badawi

Rozprava o výsledku parížskej klimatickej konferencie COP21

Výsledok rokovaní v rámci konferencie OSN o zmene klímy v Paríži bude v utorok predmetom rozpravy poslancov so zástupcami Rady (ministrov) EÚ a Európskej komisie. Na konferencii sa zúčastnila aj delegácia 15 poslancov z výborov EP pre životné prostredie a priemysel.

#COP21

Migrácia, hospodárska a menová únia, boj proti terorizmu a britské referendum: Rozprava pred samitom s Jeanom-Claudom Junckerom Boj proti terorizmu, opatrenia zamerané na zvládnutie utečeneckej krízy, dobudovanie hospodárskej a menovej únie, posilnenie vnútorného trhu EÚ a požiadavky na reformu Únie predložené britským premiérom v súvislosti s referendom o zotrvaní Spojeného kráľovstva v EÚ. Hlavné body zasadnutia Európskej rady v dňoch 17. a 18. decembra budú v stredu od 9h predmetom rozpravy poslancov s predsedom EK Jeanom-Claudom Junckerom a zástupcom luxemburského predsedníctva v Rade.

#migrationEU, #refugeecrisis, #antiterrorism ##euref #brexit

Zintenzívnenie kontrol na vonkajších hraniciach EÚ

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans predostrie poslancom v utorok popoludní plány exekutívy EÚ na posilnenie agentúry Frontex a zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže.

@Frontex #Schengen #border #coastguard #refugeecrisis #migrationEU

Zdaňovanie právnických osôb: Viac transparentnosti a koordinácie na úrovni EÚ

Parlament bude v utorok popoludní diskutovať a v stredu hlasovať o svojich odporúčaniach na zavedenie legislatívnych opatrení zameraných na posilnenie transparentnosti, koordinácie a celoúnijného zbližovania politík v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb. Komisia bude na poslancami schválený text nútená zareagovať, a to aj v prípade, že nepredloží samostatný legislatívny návrh.

#taxpolicy #luxleaks #TaxTransparency #TAXE

Parlamentná vízia ambicióznej energetickej únie

Vízia Európskeho parlamentu v oblasti vytvorenia stabilnej a odolnej energetickej únie a výhľadová politika EÚ v oblasti klimatických zmien bude v pondelok večer predmetom rozpravy a v utorok hlasovania poslancov. Text nelegislatívneho uznesenie zareaguje na oznámenie Komisie z februára 2015. Plénum sa tiež v samostatnom uznesení vyjadrí k prepájaniu elektrických sietí v rámci EÚ.

#energyunion #energysecurity #climatechange #electricity

Rozprava o budúcnosti eurozóny s predsedom Euroskupiny Jeroenom Dijsselbloemom

Hospodárske a sociálne priority EÚ na rok 2016, ktoré Komisia vytýčila v Ročnom prieskume rastu, ako aj špecifické odporúčania pre eurozónu, ktoré exekutíva EÚ predstavila 26. novembra, budú v utorok dopoludnia predmetom rozpravy poslancov so zástupcami Rady a Komisie. Do rozpravy sa po prvýkrát zapojí aj predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem.

#eurozone #EMU  #monetarypolicy

Prísnejšia kontrola vyvážaných zbraní

Poslanci počas stredajšej rozpravy vyzvú členské štáty, aby v súvislosti s novou bezpečnostnou situáciou v okolí EÚ dôslednejšie aplikovali osembodový kódex Únie pre vývoz zbraní. Predložený text nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok, zdôrazňuje, že tieto obchodné toky nie sú v súlade s priamym bezpečnostným záujmom EÚ. Členské štáty Únie vyviezli v roku 2013 do tretích krajín zbrane v celkovej hodnote 26,7 miliardy eur.

#ArmsExports #ATT

Pomoc EÚ pre kovospracujúci a oceliarsky priemysel

EÚ by mala vynaložiť viac úsilia na pomoc svojmu kovospracujúcemu a oceliarskemu priemyslu, vrátane revízie únijných nástrojov na ochranu obchodu, uvádza sa v návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať v stredu. Podľa poslancov potrebuje tento druh výroby predvídateľné ceny energií, jasný právny rámec v oblasti dodávok elektriny, harmonizáciu režimov kompenzácií nepriamych nákladov poskytovaných vo forme štátnej pomoci a mechanizmy transgeneračného prenosu zručností.

#metals

Stanovisko EP k stavu maďarskej demokracie

Parlament vo štvrtok zhodnotí doterajšiu činnosť Komisie v oblasti monitoringu demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku. Nelegislatívne uznesenie EP nadviaže na plenárnu rozpravu o politickom vývoji v Maďarsku z 2. decembra, v rámci ktorej poslanci diskutovali o aktivovaní rámca EÚ zriadeného za účelom predchádzania systémovým ohrozeniam zásad právneho štátu.

#Hungary #ruleoflaw #fundamentalrights

 

Ďalšie body programu

 

Aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a nariadenie EÚ o ochrannej známke (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Patenty a práva šľachtiteľov rastlín (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Strategická spolupráca medzi Europolom a Spojenými arabskými emirátmi (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) a medzi Europolom a Bosnou a Hercegovinou (hlasovanie v stredu)

Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Podmienky pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (rozprava v stredu)

Ochrana obetí terorizmu (rozprava v pondelok)

Námietky voči Komisiou schválenému zoznamu inváznych nepôvodných druhov a rozhodnutiu EK povoliť predaj produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603xT25 (rozprava v pondelok, hlasovania v stredu)

Výročná správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Fínska – EGF/2015/005 FI/Computer Programming (hlasovanie v utorok) a žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International (hlasovanie v stredu)

Situácia v Burundi (hlasovanie vo štvrtok)

Návrhy uznesení – Ochrana Národného parku Virunga v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie vo štvrtok)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Komplexné partnerstvo a spolupráca medzi EÚ a Vietnamom (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

 

 

Back