Spravodaj plenárneho zasadnutia (15. - 18. január 2018, Štrasburg)

Spravodaj plenárneho zasadnutia (15. - 18. január 2018, Štrasburg)

Budúcnosť EÚ: Rozprava s írskym premiérom Varadkarom
Taoiseach Írskej republiky Leo Varadkar bude s poslancami v stredu dopoludnia diskutovať o budúcnosti Európskej únie. (Čítať ďalej)#FutureofEU #Varadkar

 

Závery samitu lídrov EÚ a rokovania o brexite

Poslanci budú v utorok dopoludnia diskutovať so šéfom Európskej rady Donaldom Tuskom o záveroch decembrového zasadnutia lídrov členských štátov, ktoré bolo venované pokroku v rokovaniach o brexite, opatreniam v oblasti migrácie, spolupráci v oblasti obrany a reforme eurozóny. (Čítať ďalej)

#Brexit #EUCO @EU2018BG #MigrationEU #EUdefence #eurozone

 

Rozprava o prioritách bulharského predsedníctva v Rade s premiérom Bojkom Borisovom

Predseda bulharskej vlády Bojko Borisov poslancom v stredu predstaví priority šesťmesačného predsedníctva svojej krajiny v Rade EÚ. (Čítať ďalej)

@EU2018BG #EU2018BG @EU2017EE #EU2017EE

 

Balík predpisov v oblasti čistej energie: Hlasovanie o mandáte na rokovania s ministrami
Parlament bude v pondelok diskutovať o legislatívnych návrhoch v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Hlasovanie o začatí rokovaní o finálnej podobe nových právnych predpisov s Radou (ministrov) EÚ prebehne v stredu. (Čítať ďalej)

#energyunion

 

Boj proti ruskej propagande v EÚ

Vplyv ruskej propagandy na krajiny EÚ a údajné pokusy Moskvy ovplyvniť prostredníctvom dezinformácií výsledky volieb v niektorých členských štátoch Únie budú v stredu popoludní predmetom tematickej plenárnej rozpravy. (Čítať ďalej)

#Russia #StratCom

 

Sprísnenie pravidiel pre vývoz technológií umožňujúcich špehovanie občanov

Rozšírenie exportných kontrol EÚ na technológie a nástroje kybernetického dohľadu, ktoré by mohli byť zneužité na porušovanie ľudských práv, bude v utorok predmetom plenárnej rozpravy a v stredu hlasovania. (Čítať ďalej)

#dualuse #HumanRights

 

Ochrana detí v cezhraničných rodinných sporoch

Poslanci budú v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o nových pravidlách, ktoré by mali zlepšiť ochranu detí pri cezhraničných rodinných sporoch, akými sú rozvod, zverenie dieťaťa do starostlivosti či jeho únos. (Čítať ďalej)

#childprotection

 

 

Ďalšie body programu

 

Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Stratégia pre plasty (rozprava v stredu)

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 (rozprava v stredu)

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Boj proti obchodovaniu so ženami a dievčatami na účely sexuálneho a pracovného vykorisťovania v EÚ (rozprava v stredu)

Podpora EÚ pre kolumbijský mierový proces (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Situácia v Iráne (rozprava v utorok)

Situácia v Keni (rozprava v utorok)

Situácia v Zimbabwe (rozprava v utorok)

Vymenovanie členov Dvora audítorov – Eva Lindström a Tony James Murphy (hlasovanie v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Vykonávanie makroregionálnych stratégií EÚ (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Marrákešská zmluva: uľahčenie prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách EÚ (rozprava v utorok)

Väčšia interpelácia – spor medzi EÚ a Nórskom o lov kraba rodu Chionoecetes vo Svalbarde (rozprava vo štvrtok)

Väčšia interpelácia – Transjadranský plynovod v Taliansku (rozprava vo štvrtok)

 


Back