Spravodaj plenárneho zasadnutia (22. - 25. október 2018, Štrasburg)

Spravodaj plenárneho zasadnutia (22. - 25. október 2018, Štrasburg)

Hlasovanie o zákaze jednorazových plastov 

Poslanci budú v stredu hlasovať o zákaze predaja plastových výrobkov na jedno použitie, napríklad tanierov, príborov či vatových tyčiniek, z ktorých dnes pozostáva vyše 70% morského odpadu. (Čítať ďalej)

 

Pitná voda: Plány na zvýšenie kvality vody z kohútika

Poslanci budú v utorok hlasovať o návrhu zameranom na zvýšenie dôvery spotrebiteľov vo vodu z vodovodu, ktorá je výrazne lacnejšia a k životnému prostrediu šetrnejšia ako balená voda. (Čítať ďalej)

 

Facebook a Cambridge Analytica: Rozprava o ďalších krokoch EÚ
Opatrenia, ktorými EÚ zareaguje na zneužitie údajov spoločnosťami Facebook a Cambridge Analytica, budú predmetom rozpravy s komisárkou Věrou Jourovou v utorok a uznesenia vo štvrtok. (Čítať ďalej)

 

Opatrenia proti prenosu rezistencie voči liekom zo zvierat na ľudí

Legislatíva zameraná na obmedzenie využívania antibiotík v poľnohospodárstve s cieľom zabrániť, aby sa rezistentné baktérie dostali do potravín, bude vo štvrtok predmetom hlasovania EP. (Čítať ďalej)

 

Rozpočet EÚ na rok 2019: Podpora mladých, rastu a zamestnanosti

Poslanci sa v stredu uznesú na vyjednávacej pozícii Európskeho parlamentu pred rokovaniami s Radou (ministrov) EÚ o budúcoročnom rozpočte Únie. (Čítať ďalej)

 

Rozprava o výsledkoch októbrového samitu lídrov EÚ
Poslanci v stredu zhodnotia výsledky zasadnutia hláv štátov a vlád EÚ zo 17. – 18. októbra. Na rozprave sa zúčastní aj predseda Európskej rady Donald Tusk. (Čítať ďalej)

 

Budúcnosť EÚ: Rozprava s rumunským prezidentom Iohannisom

Prezident Rumunska Klaus Iohannis sa v utorok ako jedenásty líder štátu EÚ zapojí do diskusie s poslancami a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom o budúcnosti Únie. (Čítať ďalej)

 

Posilnenie ochrany vonkajších hraníc: Reforma Schengenského informačného systému

Vylepšený Schengenský informačný systém zefektívni boj EÚ proti terorizmu, cezhraničným zločinom a neregulárnej migrácii. (Čítať ďalej)

 

Nové pravidlá pre poplatky za využívanie cestných komunikácií

Štáty EÚ využívajúce systém časového spoplatňovania ciest by na základe smernice, o návrhu ktorej bude plénum hlasovať vo štvrtok, mali prejsť na systém poplatkov za prejdenú vzdialenosť. (Čítať ďalej)

 

Reakcia na nárast neofašistického násilia v Európe

Parlament vo štvrtok vyzve EÚ, aby zakročila proti nárastu neofašistického násilia na svojom území. Pripravované uznesenie je reakciou na množiace sa prejavy nenávisti a netolerancie v Únii. (Čítať ďalej)

 

Džamál Chášukdží: Rozprava o možnej vražde saudskoarabského novinára

Poslanci budú v utorok diskutovať a vo štvrtok prijmú uznesenie k zmiznutiu a možnej vražde novinára Džamála Chášukdžího agentmi saudskoarabskej tajnej služby na konzuláte krajiny v Turecku. (Čítať ďalej)

 

Poslanci sa budú zaoberať aj týmito témami:

 • Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice, Poľsko (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)
 • Situácia vo Venezuele (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)
 • Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (hlasovanie vo štvrtok)
 • Pracovný program Komisie na rok 2019 (rozprava v utorok)
 • Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (hlasovanie v utorok)
 • Hospodárske politiky eurozóny (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)
 • Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti (hlasovanie v utorok)
 • Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl – EASO (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2017 (rozprava v stredu)
 • Dovoz tovaru kultúrneho charakteru (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 • Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
 • Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Úloha finančnej účasti zamestnancov pri vytváraní pracovných miest a reaktivácii nezamestnaných (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)
 • Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (hlasovanie vo štvrtok)

Back