Spravodaj plenárneho zasadnutia, 23. - 26. november 2015, Štrasburg

Spravodaj plenárneho zasadnutia, 23. - 26. november 2015, Štrasburg

Hlavné body programu
Rozprava o útokoch v Paríži a protiteroristických opatreniach

Poslanci sa v stredu v rámci prednostnej rozpravy s predsedom EK Jeanom-Claudom Junckerom vrátia k teroristickým útokom v Paríži z 13. novembra a následným policajným raziám a vojenským operáciám a prediskutujú závery Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 20. novembra. Plénum bude zároveň v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o uznesení, ktoré zhrnie návrhy EP na predchádzanie radikalizácii občanov EÚ a ich náboru do teroristických organizácií.

#ParisAttacks #terrorism

Boj proti radikalizácii mladých Európanov bez obmedzovania občianskych práv

Členské štáty by mali za účelom odhaľovania a monitorovania osôb podozrivých z terorizmu, ako aj potenciálnych zahraničných bojovníkov, zintenzívniť vzájomnú spoluprácu a urýchliť výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a Europolom. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum diskutovať v utorok a hlasovať v stredu. Predložený text tiež vyzýva na odstraňovanie nelegálneho internetového obsahu, ktorý propaguje násilný extrémizmus.

#radicalsation #recruitment  #terrorist #organizations

Taliansky prezident Sergio Mattarella v Európskom parlamente V stredu napoludnie sa poslancom prihovorí taliansky prezident Sergio Mattarrella. Dvanásty prezident Talianskej republiky vystúpi na pôde Európskeho parlamentu po prvýkrát od svojho zvolenia dňa 31. januára 2015.

#Italy #Mattarella #ItalianRepublic

Filmová cena LUX za rok 2015: Vyhlásenie víťaznej snímky

Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz oznámi v utorok počas slávnostnej ceremónie meno víťaza filmovej ceny LUX za rok 2015. Tohtoročnými finalistami sú film Mediterranea (koprodukcia Talianska, USA, Nemecka, Francúzska a Kataru) režiséra Jonasa Carpignana, snímka Mustang (Francúzsko, Nemecko, Turecko, Katar), ktorú režíroval Deniz Gamze Ergüven, a film Urok (Lekcia), na ktorom spolupracovali Kristina Grozeva a Petar Valchanov (Bulharsko a Grécko).

#LuxPrize #Mediterranea  #Mustang #TheLesson

Agresívne daňové plánovanie a daňové úniky: Hlasovanie o odporúčaniach EP

Poslanci budú v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o odporúčaniach EP v boji proti agresívnemu plánovaniu daní z príjmov právnických osôb a daňovým únikom. Do textu nelegislatívneho uznesenia by sa mala dostať požiadavka na poskytovanie finančných údajov nadnárodných spoločností podľa krajín ich pôsobenia, zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, sprehľadnenie daňových dohôd medzi členskými štátmi a týmito spoločnosťami a zvýšenie ochrany informátorov.

#luxleaks #TaxTransparency #taxevasion #taxrulings

Rozpočet EÚ na rok 2016: Konečné hlasovanie

Poslanci budú v stredu hlasovať o finálnej verzii budúcoročného rozpočtu EÚ, na ktorej detailoch sa už Parlament dohodol s Radou EÚ. Vyjednávačom EP sa podarilo zvrátiť väčšinu ministrami presadzovaných rozpočtových škrtov a navýšiť financie pre krajiny najviac zasiahnuté utečeneckou krízou. Poslanci tiež presadili viac prostriedkov na humanitárnu pomoc, pre nástroj EÚ v oblasti výskumu a vývoja Horizont 2020, malé a stredné podniky a študentov v rámci výmenného programu Erasmus+.

#EUbudget #migrationEU #refugeecrisis #EUfunds

Parlament bude požadovať maximálne financovanie utečeneckej krízy

Európsky parlament v stredu vyzve členské štáty, aby poskytli čo najviac financií na riešenie utečeneckej krízy. Poslanci budú požadovať, aby sa prostriedky ušetrené v rozpočte EÚ z príspevkov členských štátov – ktoré boli nižšie, ako sa pôvodne predpokladalo – využili na financovanie dvoch únijných fondov na pomoc utečencom v Sýrii a v okolitých krajinách a na riešenie príčin migrácie. Poslanci tiež rozhodnú o maximalizácii rozpočtovej flexibility s cieľom podporiť snahy o kontrolu migrácie.

#EUfunds #EUbudget #migrationEU #refugeecrisis

Reakcie poslancov na samit vo Vallette a stretnutie G20

Terorizmus, klimatické zmeny, hospodársky rast a migrácia. Témy, ktoré v dňoch 15. – 16. novembra dominovali samitu G20 v tureckej Antalyi, budú v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy so zástupcami Rady a Komisie. Poslanci sa tiež vyjadria k spoločnému akčnému plánu v oblasti migrácie, na ktorom sa v dňoch 11. – 12. novembra v maltskej Vallette dohodli lídri krajín EÚ a Afriky.

#MigrationEU #VallettaSummit #G20 #terrorism #ParisAttacks

Poistenie: Viac informácií, lepšie poradenstvo a zvýšená ochrana

Európsky parlament bude v utorok hlasovať o smernici, ktorá by mala zjednodušiť nákup poistných produktov a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Nové pravidlá zharmonizujú na úrovni EÚ minimálne požiadavky na poskytovanie informácií a poistného poradenstva zo strany predajcov a na ochranu spotrebiteľov. Právna úprava by sa mala vzťahovať na všetky distribučné kanály, teda na poisťovne, poistných agentov alebo maklérov, ako aj iných poskytovateľov poistenia, na ktorých sa nevzťahujú špecifické výnimky.

#Insurancemediation #insurance #consumerprotection

Prvá správa o stave energetickej únie

Poslanci budú v utorok diskutovať o prvej správe o stave energetickej únie, ktorá bola zverejnená dňa 18. novembra. Rozpravy sa zúčastní aj podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.

#energyunion #energysecurity #energy

Stop násiliu na ženách: EP sa v stredu zafarbí na oranžovo

Poslanci sa v stredu, počas Medzinárodného dňa proti násiliu páchanom na ženách, budú pýtať Európskej komisie, aké nové opatrenia plánuje exekutíva Únie prijať, aby predchádzala rodovo motivovanému násiliu v EÚ. Plénum tiež bude zaujímať, či Komisia predloží návrh smernice zameranej na boj proti násiliu na ženách, ako to požaduje Európsky parlament.

#orangetheworld #16days

 Ďalšie body programu

 

Situácia v Burundi, Gruzínsku, Mjanmarsku a Moldavsku (rozpravy v stredu)

Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov (rozprava v utorok)

Stanovisko k autorizácia dietylhexylftalátu (DEHP) zo strany EK (hlasovanie v stredu)

Vzdelávanie detí v núdzových situáciách (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Súčasný stav rozvojového programu z Dauhy so zreteľom na 10. Konferenciu ministrov WTO (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu detí (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Výročná správa Dvora audítorov za rok 2014 (rozprava vo štvrtok)

Ľudské práva v obchodných rokovaniach medzi EÚ a Vietnamom (rozprava v pondelok)

Pristúpenie Ekvádoru k obchodnej dohode medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok) Absolutórium za rok 2013 (rozpravy v pondelok, hlasovania v utorok)

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

Back