Spravodaj plenárneho zasadnutia (24. - 25. február 2016, Brusel)

Spravodaj plenárneho zasadnutia (24. - 25. február 2016, Brusel)

Hlavné body programu
Dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: Rozprava s Tuskom a Junckerom

Poslanci budú v stredu od 15h diskutovať s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom o ústupkoch Spojenému kráľovstvu, ku ktorým sa na ostatnom samite EÚ zaviazali lídri členských štátov v snahe udržať Britániu v Únii. Rozprava sa zameria aj na dopad vyjednaných ústupkov na celú EÚ.

#UKinEU #EUCO #migration  #UKRef #refugeecrisis

Efektívnejšie párovanie pracovných ponúk a uchádzačov naprieč EÚ

Poslanci budú v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o návrhu na zefektívnenia siete Európskych služieb zamestnanosti (EURES), ktorého cieľom je účinnejší boj s nezamestnanosťou. Nové nariadenie, na ktorého texte sa už poslanci neformálne dohodli s Radou (ministrov) EÚ, zlepší prepojenie databáz voľných pracovných miest, čo umožní ľahšie spárovanie ponúk s uchádzačmi, a posilní postavenie sociálnych partnerov. Viac pozornosti venuje aj cezhraničným regiónom a mladým ľuďom.

#employment #EURES

Fungujú protipašerácke dohody EÚ s tabakovými spoločnosťami? Poslanci sa budú pýtať Komisie Poslancov bude pred možným predĺžením dohody proti falšovaniu a pašovaniu cigariet so spoločnosťou Philip Morris International (PMI) zaujímať, do akej miery naplnili súčasné zmluvy so štyrmi najväčším tabakovými spoločnosťami očakávané ciele. Vo štvrtok ráno budú preto s Komisiou diskutovať o obsahu jej hodnotiacej správy, ktorú mala exekutíva EÚ predložiť už v decembri 2015.

#tobacco

Výmena informácii o pašovaných domácich zvieratách

V súvislosti s rastúcimi obavami ohľadom rozsiahleho obchodu s domácimi zvieratami, ktoré sú často zanedbávané a prenášajú rôzne ochorenia, bude plénum vo štvrtok hlasovať o výzve na celoúnijnú výmenu informácií a povinnú registráciu mačiek a psov v členských štátoch. Pašovanie zvierat je čoraz intenzívnejšie previazané s organizovaným zločinom a po obchode s narkotikami a zbraňami predstavuje tretí najvýnosnejší druh nezákonného obchodu v EÚ.

#pets #animalwelfare #animalhealth #petregistration

 

Ďalšie body programu

 

Európsky semester 2016 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Tuniskom (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Humanitárna situácia v Jemene (hlasovanie vo štvrtok)

Činnosti európskeho ombudsmana za rok 2014 (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (hlasovanie vo štvrtok)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, ktorou sa stanovujú opatrenia na zdaňovanie príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov (hlasovanie vo štvrtok)

Začatie rokovaní o dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom (hlasovanie vo štvrtok)

Príprava na mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o liekoch (rozprava v stredu)

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2014 (hlasovanie vo štvrtok)

 

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

Back