Spravodaj plenárneho zasadnutia 26. - 27. apríl 2017, Brusel

Spravodaj plenárneho zasadnutia 26. - 27. apríl 2017, Brusel

Základné práva v Maďarsku: Rozprava s Fransom Timmermansom a Viktorom Orbánom

Situácia v oblasti základných práv v Maďarsku bude v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy, ktorej sa zúčastní prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a maďarský premiér Viktor Orbán. (Čítať ďalej)

#Hungary #CEU #fundamentalrights @TimmermansEU

 

Výsledky tureckého referenda: Rozprava s Federicou Mogherini

Výsledky tureckého referenda zo 16. apríla o ústavných zmenách v krajine budú v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy poslancov so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini. (Čítať ďalej)

#Turkey @FedericaMog

 

Európsky pilier sociálnych práv: Rozprava s komisárkou Marianne Thyssen

Predstavy Európskej komisie týkajúce sa Európskeho piliera sociálnych práv budú v stredu popoludní predmetom plenárnej rozpravy poslancov s komisárkou pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssen. (Čítať ďalej)

#SocialRights @mariannethyssen

 

Boj proti zneužívanie textilných pracovníkov: Výzva na prijatie legislatívy na úrovni EÚ
Európska únia potrebuje spoločné pravidlá, ktoré by nútili podniky textilného a odevného priemyslu požadovať zlepšenie práv pracovníkov vyrábajúcich nimi ponúkané produkty. Vyplýva zo z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok. (Čítať ďalej)

#RanaPlaza

 

Pomoc Grécku: Rozprava s predsedom Euroskupiny Jeroenom Dijsselbloemom

Predseda Euroskupiny predstúpi vo štvrtok pred poslancov, aby ich informoval o stave druhého preskúmania programu makroekonomických úprav pre Grécko. Jeroen Dijsselbloem sa v pléne objaví po prvýkrát od svojich kontroverzných vyjadrení o fiškálnej laxnosti krajín južnej Európy, za ktoré zožal vlnu kritiky a v dôsledku ktorých sa objavili výzvy na jeho odstúpenie. (Čítať ďalej)

@Dijsselbloem  #Greece

 

Venezuela: Výzva na rešpektovanie ústavy a prepustenie politických väzňov

Poslanci vo štvrtok prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia opätovne vyzvú Venezuelu, aby rešpektovala vlastnú ústavu a ňou zadefinovanú deľbu moci v krajine. Parlament tiež bude žiadať prepustenie politických väzňov. (Čítať ďalej)

#Venezuela

 

 

Ďalšie body programu

 

Hybridné nesúlady s tretími krajinami (hlasovanie vo štvrtok)

Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Ildikó Pelcz-Gáll  (hlasovanie vo štvrtok)

Výročné správy EIB (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Absolutórium za rok 2015 (rozprava v stredu, hlasovania vo štvrtok)

Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Vykonávanie smernice o banskom odpade (hlasovanie vo štvrtok)

Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020  (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Európsky rok kultúrneho dedičstva  (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu  (hlasovanie vo štvrtok)

Program Únie na zvyšovanie zapojenia spotrebiteľov do tvorby politiky v oblasti finančných služieb (hlasovanie vo štvrtok)

Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskom a Europolom  (hlasovanie vo štvrtok)


Back