Spravodaj plenárneho zasadnutia, 26. - 29. október 2015, Štrasburg

Spravodaj plenárneho zasadnutia, 26. - 29. október 2015, Štrasburg

Migrácia: Rozprava o Turecku, balkánskej trase, ochrane hraníc a súvisiacich financiách

Súčasné výzvy v oblasti migrácie, vrátane prílevu utečencov cez západobalkánsku trasu, spolupráce s Tureckom, rozhovorov s africkými krajinami a financovania opatrení na zvládnutie aktuálnej krízy budú v utorok od 10h predmetom plenárnej rozpravy s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

#refugees #refugeecrisis #Turkey @Frontex_EU #EUCO #migrationEU #WesternBalkansRoute

Balíky cestovných služieb: nové pravidlá pre online rezervácie

Cestovatelia, ktorí si balíky cestovných služieb vyskladajú na internete, by mali mať rovnakú ochranu ako tí, ktorí si dovolenky kupujú v tradičných cestovných kanceláriách. Vyplýva to z navrhovanej smernice, o ktorej bude v utorok hlasovať EP. Poslanci upravili pôvodný návrh tak, aby mali dovolenkári právo zrušiť balík v prípade nárastu ceny pred začiatkom cesty o viac ako 8%. Cestujúci by pred nákupom balíka mali dostať jasné informácie o podmienkach zmluvy a kontakt pre prípad núdze.

#PackageTravel  #holidays

Neutralita siete a koniec roamingu: Finálne hlasovanie EP Koniec príplatkov za roamingové služby v rámci EÚ od júna 2017 a jasné pravidlá ohľadom práva na prístup k internetu a k jeho obsahu budú môcť už čoskoro vstúpiť do platnosti. Najskôr je však potrebné, aby poslanci v utorok schválili dohodu ohľadom finálneho znenia takzvaného telekomunikačného balíka, ku ktorej dospeli počas vyjednávaní zástupcovia Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ.

#netneutrality #roaming #telecoms #signlemarket #ecommunications

GMO potraviny a krmivá: Hlasovanie o odmietnutí národných zákazov

Poslanci budú v stredu hlasovať o návrhu nariadenia, ktoré by umožnilo členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území predaj a využívanie Európskou úniou schválených geneticky modifikovaných potravín a krmív. Výbor pre bezpečnosť potravín a väčšina politických skupín v EP sa zasadzujú za zamietnutie návrhu. Obávajú sa totiž, že takáto legislatívna úprava by bola neuskutočniteľná a mohla by viesť k znovuzavedeniu hraničných kontrol medzi štátmi odmietajúcimi a umožňujúcimi využívanie GMO.

#GMOimports, #GMOs

Podpora inovatívnych nových potravín

Európsky parlament bude v stredu hlasovať o návrhu na zjednodušenie autorizácie nových potravín, ktoré by malo podporiť inovácie v potravinárskej výrobe. Poslanci sa už na znení nových pravidiel neformálne dohodli s Radou (ministrov) EÚ. Na základe parlamentného tlaku by mala nová právna úprava obsahovať záruky týkajúce sa potravín z klonovaných zvierat, zásadu predbežnej opatrnosti pri schvaľovaní nových potravín, sprísnený dohľad nad nanomateriálmi a obmedzenie testov na zvieratách.

#Novelfoods

Škandál VW: Poslanci budú požadovať testovanie emisií v reálnej prevádzke

Európsky parlament v utorok zaujme prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia oficiálny postoj k aktuálnemu škandálu nemeckej automobilky Volkswagen vyplývajúceho z manipulácie s emisiami výfukových plynov. Poslanci dávno pred odhalením manipulačného softvéru opakovane požadovali, aby sa testovanie emisií vykonávalo v reálnych dopravných podmienkach, čo by zároveň odstránilo zjavné rozdiely medzi oficiálnymi údajmi a reálnou spotrebou a emisiami.

#Volkswagen #VWgate

Kvalita ovzdušia: Nové národné stropy pre hlavné znečisťujúce látky

Zavedenie národných stropov pre šesticu látok výrazne sa podieľajúcich na znečisťovaní ovzdušia – vrátane oxidu siričitého, tuhých častíc a oxidov dusíka, je cieľom smernice, o ktorej bude plénum hlasovať v stredu. Poslanci od novej legislatívy očakávajú zmiernenie cezhraničného problému nízkej kvality ovzdušia, ktorá je v EÚ podľa odhadov zodpovedná za 400.000 predčasných úmrtí ročne, ako aj ušetrenie výdavkov spojených so znečistením, ktoré sa do roku 2030 vyšplhajú na 40 mld. eur.

#AirQuality

Reforma volebného práva EÚ: Lídri celoúnijných kandidátok a možnosť voliť zo zahraničia

Právo zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu by sa malo týkať aj občanov EÚ, ktorí žijú v zahraničí a členské štáty by v tejto súvislosti mali zaviesť možnosť hlasovať elektronicky, poštou alebo prostredníctvom internetu. Uvádza to znenie legislatívnej iniciatívy EP, o ktorej bude plénum hlasovať v stredu. Poslanci tiež navrhujú, aby kampaň pred voľbami viedli celoúnijní lídri kandidátok, ktorí by sa uchádzali o funkciu predsedu Európskej komisie.

#EUelections #EUcitizens

Automatická výmena údajov o daňových dohodách členských štátov s nadnárodnými spoločnosťami

Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu z dielne Európskej komisie, ktorý by členské štáty zaviazal k výmene informácií o daňovom zaťažení vzťahujúcom sa na jednotlivé nadnárodné spoločnosti na ich území. Návrh je reakciou na odhalenia investigatívnych novinárov známe pod názvom Luxleaks.

#luxleaks #TaxTransparency #taxrulings

Koniec švajčiarskeho bankového tajomstva pre občanov EÚ

Uloženie hotovosti na švajčiarske bankové konto s cieľom vyhnúť sa daňovej povinnosti v Európskej únii bude pre občanov EÚ zložitejšie. Európsky parlament v pondelok prediskutuje a v utorok bude hlasovať o svojom postoji k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom, ktorá od roku 2018 umožní automatickú výmenu informácií medzi Bruselom a Bernom o bankových účtoch svojich občanov.

#TaxTransparency #taxevasion #Swissbanks

Drony: Pravidlá ich využívania a bezpečnosť

Rastúce využívanie dronov na komerčné aj rekreačné účely si vyžaduje prijatie opatrení na ochranu súkromia a zaistenie bezpečnosti, uvádza sa v návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorého konečnom znení budú poslanci diskutovať a hlasovať vo štvrtok.

#drones #safety #privacy

Rastúce napätie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi: Rozprava s Federicou Mogherini

Poslanci budú v stredu po 15h diskutovať so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini o rastúcom napätí medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a o blízkovýchodnom mierovom procese, ktorý uviazol na mŕtvom bode.

#MiddleEast #Israel #Palestine #Syria #Daesh

 Ďalšie body programu

 

Absolutórium za rok 2013 (rozpravy v pondelok, hlasovania v utorok)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Rozvoj satelitných technológií, ktoré by umožnili zavedenie systémov celosvetového sledovania letov (rozprava vo štvrtok)

Hromadné elektronické sledovanie občanov EÚ (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Balík opatrení týkajúci sa inteligentných hraníc (rozprava v stredu)

Pracovný program Komisie na rok 2016 (rozprava v utorok)

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020( rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020 (rozprava v utorok)

Situácia v Južnom Sudáne (rozprava v stredu)

Európska iniciatíva občanov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Európsky semester: plnenie priorít na rok 2015 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva – CEPOL (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Kríza v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Integrácia dlhodobo nezamestnaných na trh práce (rozprava v stredu)

Vypočutie o zmenách na letný čas v Európe (rozprava vo štvrtok)Trest smrti v tretích krajinách (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

 

 

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

Back