Spravodaj plenárneho zasadnutia 28. - 29. november 2018, Brusel

Spravodaj plenárneho zasadnutia 28. - 29. november 2018, Brusel

Budúcnosť EÚ: Rozprava s dánskym premiérom Larsom Løkkem Rasmussenom

Predseda vlády Dánskeho kráľovstva Lars Løkke Rasmussen sa v stredu ako trinásty líder štátu EÚ zapojí do debaty s poslancami a podpredsedom Komisie Valdisom Dombrovskisom o budúcnosti Únie. (Čítať ďalej)

 

Schengen: Nové pravidlá pre dočasné obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o postoji EP k novým pravidlám, ktoré by mali upraviť podmienky pre obnovovanie kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru a dobu ich trvania. (Čítať ďalej)

 

Rozširovanie EÚ: Pokrok západného Balkánu za rok 2018
Hodnotenie pokroku piatich krajín západného Balkánu na ceste k ich možnému vstupu do EÚ bude v stredu predmetom rozpravy a vo štvrtok hlasovania poslancov. (Čítať ďalej)

 

 

Ďalšie body programu

 

Škandál s transakciami Cum Ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (hlasovanie vo štvrtok)

Stratégia dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ v súlade s Parížskou dohodou (rozprava v stredu)

Balík opatrení pre jednotný trh (rozprava v stredu)

Situácia žien so zdravotným postihnutím (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

WTO: cesta vpred (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/003 EL/Attica publishing (hlasovanie vo štvrtok)

Úloha nemeckého úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt) v cezhraničných rodinných sporoch (hlasovanie vo štvrtok)

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.


Back