Spravodaj plenárneho zasadnutia 31. máj - 1. jún 2017, Brusel

Spravodaj plenárneho zasadnutia 31. máj - 1. jún 2017, Brusel

Boj proti antisemitizmu v EÚ a stanovenie priorít Únie v oblasti základných práv

Poslanci budú v stredu popoludní diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o náraste antisemitizmu v Európe. Vo štvrtok prijmú priority na nasledujúce štyri roky pre Agentúru EÚ pre základné práva. (Čítať ďalej)

@EURightsAgency

 

Rozprava o slobode médií v Českej republike

Riziko politického zneužívania médií v Českej republike bude vo štvrtok predmetom rozpravy poslancov s Európskou komisiou. (Čítať ďalej)

#CzechRepublic #media

 

Hlasovanie o rozšírení obchodných koncesií pre Ukrajinu

Európsky parlament bude vo štvrtok hlasovať o uľahčení prístupu na trh EÚ pre väčšie množstvo tovarov z Ukrajiny. Poslanci by však z návrhu mohli vyčiarknuť  niektoré poľnohospodárske produkty. (Čítať ďalej)

#EUTrade

 

Balík opatrení v oblasti mobility: Podpora udržateľnosti a spravodlivej konkurencie v cestnej doprave
Európska komisia poslancom v stredu popoludní predstaví balík opatrení v oblasti mobility, ktorého cieľom je väčšia udržateľnosť cestnej dopravy a podpora spravodlivej hospodárskej súťaže v sektore. (Čítať ďalej)

#EUTransport

 

 

Ďalšie body programu

 

Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Digitálna Európa (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká (hlasovanie vo štvrtok)

Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 – konferencia OSN o oceáne (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Ochrana zraniteľných dospelých osôb (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Srí Lanka VSP+ (rozprava v stredu)

Jednotný formát víz (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)


Back