Spravodaj plenárneho zasadnutia (5. - 8. február 2018, Štrasburg)

Spravodaj plenárneho zasadnutia (5. - 8. február 2018, Štrasburg)

Online nakupovanie bez hraníc
Poslanci budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o novej legislatíve proti neoprávnenému geografickému blokovaniu, ktorá by mala rozšíriť cezhraničný prístup k internetovému nákupu produktov, rezerváciám hotelového ubytovania, prenájmu automobilov alebo kúpe vstupeniek na koncerty, festivaly či do zábavných parkov. (Čítať ďalej)

#DigitalSingleMarket

 

Klíma: Rýchlejšie znižovanie emisií CO2 a financovanie nízkouhlíkových inovácií

Plénum bude v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu na rýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Nová smernica by mala prispieť k naplneniu záväzkov, ktoré EÚ vyplývajú z parížskej klimatickej dohody. (Čítať ďalej)

#EUETS

 

Voľby do EP po brexite: Prerozdelenie kresiel a reforma volebných predpisov

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by sa mal počet poslancov EP znížiť zo 751 na 705, Slovensko by však malo získať o jeden mandát viac. Vyplýva to z legislatívnej iniciatívy, o ktorej budú poslanci diskutovať a hlasovať v stredu. (Čítať ďalej)

#EP2019

 

Voľby do EP 2019: Podpora spitzenkandidátov pri výbere predsedu Európskej komisie

Parlament je pripravený odmietnuť akéhokoľvek nominanta na post predsedu Európskej komisie, ktorý do kampane pred voľbami do EP v roku 2019 nevstúpi ako celoúniový kandidát na tento post. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom budú poslanci diskutovať a hlasovať v stredu. (Čítať ďalej)

#EP2019 #Spitzenkandidaten

 

Budúcnosť EÚ: Rozprava s chorvátskym premiérom Plenkovićom
Predseda chorvátskej vlády Andrej Plenković sa v utorok ako druhý líder EÚ zapojí do diskusie s poslancami o budúcnosti Únie. (Čítať ďalej)

#FutureofEurope @AndrejPlenkovic

 

Výzva na ukončenie striedania letného a zimného času

Poslanci budú vo štvrtok diskutovať a hlasovať o nelegislatívnom uznesení, ktoré by mohlo Európsku komisiu vyzvať, aby predložila návrh na ukončenie striedania letného a zimného času v EÚ. (Čítať ďalej)

 

Rozširovanie EÚ: Nová stratégia pre západný Balkán

Nová stratégia, ktorá by mala priviesť krajiny západného Balkánu do Európskej únie, bude v utorok predmetom plenárnej rozpravy poslancov so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini. (Čítať ďalej)

#WesternBalkans #EUenlargement @FedericaMog 

 

Rumunsko: Justičná reforma a jej dopad na právny štát

Prebiehajúca reforma rumunského súdnictva a prípadné ohrozenie právneho štátu, ktoré z nej môže vyplývať, budú v stredu predmetom plenárnej rozpravy poslancov so zástupcami Rady a Komisie. (Čítať ďalej)

#Romania #RuleOfLaw

 

Posilnenie úlohy Európskej investičnej banky pri riešení migračnej krízy

Poslanci budú v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by o 5,3 miliárd eur zvýšil úverovú kapacitu Európskej investičnej banky pre projekty za hranicami EÚ. Na projekty súvisiace s riešením migračnej krízy by z tejto sumy malo byť vyčlenených 3,7 miliárd eur. (Čítať ďalej)

@EIB #EUBudget #EUfunds #MigrationEU

 

Hlasovanie o odvolaní podpredsedu EP Czarneckého

Poslanci budú v stredu na návrh lídrov politických skupín hlasovať o zbavení Ryszarda Czarneckého (ECR, PL) funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu za jeho vyjadrenie, v ktorom prirovnal poslankyňu Różu Thun (EPP, PL) k nacistickým kolaborantom v Poľsku počas druhej svetovej vojny. (Čítať ďalej)

 

 

Ďalšie body programu

 

Zriadenie, pôsobnosť, počet členov a funkčné obdobie osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie v utorok)

Manipulácia vedeckého výskumu nadnárodnými spoločnosťami v nadväznosti na testovanie emisií na opiciach a ľuďoch zo strany nemeckého automobilového priemyslu (rozprava v pondelok)

Súčasná situácia v oblasti ľudských práv v Turecku (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)

Situácia v Zimbabwe (rozprava v utorok)

Situácia vo Venezuele (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)

Finančná situácia Agentúry OSN pre pomoc a podporu palestínskych utečencov UNRWA (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)

Námietka podľa článku 105(3) voči rozšíreniu čiernej listiny krajín s vysokým rizikom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (rozprava v pondelok, hlasovanie v stredu)

Urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2016 (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Rozhodnutie prijaté v súvislosti s balíkom opatrení pre spravodlivé zdaňovanie II a III (rozprava v pondelok)

Situácia obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (rozprava v stredu)

Zmenšovanie priestoru pre občiansku spoločnosť (rozprava v utorok)

Žiadosť o zbavenie imunity poslanca – Steeve Briois (hlasovanie v utorok)

Ochrana a nediskriminácia menšín v členských štátoch EÚ (hlasovanie v stredu)

Dôsledky rastúcich sociálno-ekonomických nerovností pre európskych občanov (rozprava v stredu)

Príhovor zástupcu Medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá bola ocenená Nobelovou cenou za mier za rok 2017 (rozprava v stredu)


Back