Spravodaj plenárneho zasadnutia, 9. - 12. máj 2016, Štrasburg

Spravodaj plenárneho zasadnutia, 9. - 12. máj 2016, Štrasburg

Reforma azylového systému: Rozprava o navrhovaných zmenách dublinských pravidiel

Dňa 4. mája predstavený návrh Európskej komisie na reformu takzvaných dublinských pravidiel, ktoré určujú členský štát zodpovedný za spracovanie tej-ktorej žiadosti o azyl, bude v stredu popoludní predmetom rozpravy poslancov a exekutívy EÚ. (Čítať ďalej)

#asylum #refugees

 

Ako obnoviť vnútorne otvorený Schengen? Rozprava s Radou a Komisiou

Poslanci budú v stredu so zástupcami Rady a Komisie diskutovať o možnostiach obnovy plne fungujúceho schengenského priestoru s voľným pohybom osôb potom, ako niekoľko schengenských krajín v reakcii na prílev migrantov a žiadateľov o azyl obnovilo kontroly na vnútorných hraniciach EÚ alebo svoje  hranice dočasne zatvorilo.  (Čítať ďalej)

#Schengen

 

Policajná spolupráca: Posilnenie Europolu v boji proti terorizmu Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť čoskoro účinnejšie bojovať s terorizmom, počítačovou kriminalitou a ďalšími trestnými činmi a reagovať rýchlejšie na hrozby. Európsky parlament bude v stredu hlasovať o nových pravidlách fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, zadefinujú prísne pravidlá ochrany osobných údajov a ustanovia nástroje na demokratickú kontrolu agentúry. (Čítať ďalej)

#Europol #terrorism #cybercrime

 

Zdaňovanie právnických osôb: Povinná výmena informácií medzi členskými štátmi EÚ

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o návrhu z dielne Európskej komisie, ktorý by v prípade schválenia zaviedol automatickú povinnú výmenu informácií medzi daňovými úradmi o daniach zaplatených právnickými osobami na území jednotlivých členských štátov. (Čítať ďalej)

#LuxLeaks #TaxTransparency

 

Opätovná požiadavka na ochranu priemyslu v EÚ pred dumpingovým dovozom z Číny

Pokiaľ Čína nesplní päť kritérií, ktorými EÚ definuje trhové hospodárstvo, Únia by mala voči dovozu z krajiny uplatňovať aj po decembri 2016 antidumpingové a antisubvenčné clá. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok. Poslanci však zdôrazňujú, že EÚ musí konať v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a uznať Čínu za svojho strategického obchodného partnera. (Čítať ďalej)

#China #economy

 

Program pomoci pre Grécko: Rozprava o stave rokovaní

Ozdravný program ekonomických úprav pre Grécko bude v utorok od 15h predmetom rozpravy poslancov s podpredsedom Európskej komisie pre euro Valdisom Dombrovskisom a komisárom pre hospodárske záležitosti Pierrom Moscovicim. Členovia pracovnej skupiny EP pre finančnú pomoc navštívili Grécko v rámci poslaneckého prieskumu koncom marca. (Čítať ďalej)

#Greece

 

Výzva na povinné označovanie krajiny pôvodu na mliečnych a mäsových výrobkoch

Poslanci by mali v stredu v rámci rozpravy a následne vo štvrtok v nelegislatívnom uznesení zopakovať svoju podporu myšlienke zavedenia povinného označovania krajiny pôvodu na mäsových a mliečnych výrobkoch. Povinné označovanie by malo zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a udržať tak dôveru spotrebiteľov v potraviny ponúkané na pultoch predajní v EÚ. (Čítať ďalej)

#COOL #countryoforigin

 

Obchod s ľuďmi: Poslanci vyzvú členské štáty na dôslednejšiu ochranu obetí

Členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie o ochranu obetí obchodu s ľuďmi, najmä žien, a prijať rodovo špecifické opatrenia zamerané na prevenciu týchto trestných činov a pomoc a podporu pre ich obete. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok. Predložený text vyčíta členským štátom nedôslednú implementáciu platnej legislatívy EÚ na ochranu obetí obchodu s ľuďmi a vyzýva ich na zaistenie nápravy. (Čítať ďalej)

#humantrafficking

 

Rodičovská dovolenka: Poslanci budú žiadať dôsledné presadzovanie spoločných pravidiel

Spoločné pravidlá EÚ v oblasti minimálnej dĺžky rodičovskej dovolenky by mali byť dôslednejšie presadzované v celej Únii, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorého znení budú poslanci diskutovať a hlasovať vo štvrtok. Členské štáty by mali pracujúcim rodičom garantovať právo na neplatenú rodičovskú dovolenku v trvaní aspoň štyroch mesiacov bez ohľadu na sektor zamestnania a druh pracovnej zmluvy a motivovať k využitiu rodičovskej dovolenky najmä otcov, uvádza predkladaný text. (Čítať ďalej)

#parentalleave

 

Ďalšie body programu

 

Vysledovateľnosť rybárskych a akvakultúrnych produktov v reštauráciách a maloobchode (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

EÚ – Mercosur: ďalší postup v obchodných rokovaniach v rámci dohody o pridružení (rozprava v utorok)

Situácia vo Venezuele (rozprava v utorok)

Kroky v nadväznosti na uznesenie EP z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Politika súdržnosti v horských regiónoch EÚ (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Protokol stanovujúci rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (rozprava v utorok)

Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov a činnosti aupair (rozprava a hlasovanie v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Hospodársky rast a zamestnanosť mladých ľudí (rozprava v utorok)

Pomoc EÚ pre Libanon a Jordánsko za účelom zvládania dopadov krízy v Sýrii (rozprava v utorok)

Sektor hydroenergetiky v EÚ (rozprava v stredu)

Vplyv plynovodu Nord Stream 2 na trh s plynom v regióne strednej a východnej Európy (rozprava v pondelok)

Úvery v cudzej mene (rozprava vo štvrtok)

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Libériou (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Vysídľovanie a demolácie na západnom brehu Jordánu (rozprava v stredu)


Back