Spravodaj plenárneho zasadnutia, Brusel, 11.11.2015

Spravodaj plenárneho zasadnutia, Brusel, 11.11.2015

Reforma volebného práva EÚ: Spitzenkandidáti a možnosť uplatniť si volebné právo zo zahraničia

Volieb do Európskeho parlamentu by sa mali zúčastňovať celoúnijní kandidáti na post predsedu Európskej komisie. Vyplýva to z návrhu legislatívneho uznesenia, o ktorého znení budú poslanci v nadväznosti na rozpravu z 27. októbra hlasovať v stredu. Predložený text tiež žiada možnosť uplatniť si hlasovacie právo aj pre občanov EÚ zdržiavajúcich sa mimo územia Únie. Poslanci v tejto súvislosti vyzývajú členské štáty na zavedenie elektronického, internetového a poštového hlasovania. (Viac tu)

#EUelections #EUcitizens

 

Neutralita siete a nulová sadzba: Rozprava o zvýhodnenom zaobchádzaní s online obsahom

Poslanci budú v stredu popoludní diskutovať o nulovej sadzbe – praxi niektorých internetových firiem, ktoré poskytnutím bezplatného prístupu pre užívateľov podporujú vybraný obsah, služby alebo aplikácie. Niektorý poslanci sa obávajú, že nulová sadzba môže obmedziť konkurenciu a prístup na trh pre nových operátorov. Podľa iných môže táto prax generovať investície do sietí, ako aj hospodárske a sociálne výhody. (Viac tu)

#netneutrality #zerorating

 

Migrácia: Poslanci vyzvú členské štáty, aby naplnili svoje finančné prísľuby Poslanci v stredajšej rozprave pravdepodobne vyzvú vlády členských štátov, aby naplnili sľuby svojich lídrov a uvoľnili finančné prostriedky na spoločné opatrenia EÚ v oblasti migrácie. Komisia dňa 6. novembra uviedla, že novým trastovým fondom EÚ pre Sýriu a Afriku stále chýba 2,22 miliárd eur, ktoré sa zaviazali poskytnúť členské štáty. (Viac tu)

#EUbudget #migrationEU #refugeecrisis #EUfunds #Syria #Africa


Back