Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (30. november - 1. december 2016, Brusel)

Spravodaj plenárneho zasadnutia EP (30. november - 1. december 2016, Brusel)

Rozprava a hlasovanie o finálnej verzii rozpočtu EÚ na rok 2017

Predbežná dohoda vyjednávačov Európskeho parlamentu a zástupcov slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ zo 17. novembra na budúcoročnom rozpočte Únie bude v stredu predmetom rozpravy a vo štvrtok plenárneho hlasovania. Poslancom sa v rámci rokovaní podarilo zabezpečiť viac financií na pomoc mladým nezamestnaným a dodatočné zdroje pre kľúčové iniciatívy na podporu malých a stredných podnikov, projektov dopravnej infraštruktúry, výskumu a programu Erasmus+. (Čítať ďalej)

#EUBudget #EUBudget2017 #MFF

Hlasovanie o dohode medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov
Dohoda medzi EÚ a USA o ochrane osobných údajov, k výmene ktorých dochádza za účelom presadzovania práva, bude predmetom rozpravy poslancov v stredu a hlasovania vo štvrtok. Cieľom takzvanej zastrešujúcej dohody je zaistiť vysoké a záväzné normy pre ochranu údajov, ktoré si vymieňajú orgány činné v trestnom konaní.  (Čítať ďalej)

#UmbrellaAgreement #dataprotection

Tuniský prezident al-Bádží Káid as-Saibsí v EP

Poslancom sa vo štvrtok o 11h00 prihovorí prezident Tuniskej republiky al-Bádží Káid as-Saibsí.  (Čítať ďalej)

#Tunisia @BejiCEOfficial

Ďalšie body programu

Dokumenty s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (hlasovanie vo štvrtok)

Vyhlásenia o záujmoch členov Komisie – usmernenia (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Fond solidarity Európskej únie: hodnotenie (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Nemecku (hlasovanie vo štvrtok)

Boj proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a iným formám neznášanlivosti (rozprava vo štvrtok)

Uplatňovanie európskeho konania o platobnom rozkaze (hlasovanie vo štvrtok)

Zodpovednosť, náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (hlasovanie vo štvrtok)

Dohody medzi EÚ a Šalamúnovými ostrovmi, Mikronéziou, Tuvalu a Marshallovými ostrovmi o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (hlasovania vo štvrtok)


Back