Spravodaj plenárneho zasadnutia v Bruseli, 02.12.2015

Spravodaj plenárneho zasadnutia v Bruseli, 02.12.2015

Obehové hospodárstvo: Rozprava s podpredsedami Komisie o nových legislatívnych návrhoch

Poslanci budú v stredu diskutovať o dlho očakávaných legislatívnych návrhoch z dielne Európskej komisie v oblasti obehového hospodárstva, ktorých cieľom je znížiť objem odpadu, zvýšiť mieru recyklovania a podporiť efektívnejšie využívanie zdrojov v EÚ. Návrhy plénu predstavia podpredsedovia Komisie Frans Timmermans a Jyrki Katainen. (Viac tu)

#Circulareconomy

Maďarsko a ľudské práva: Poslanci budú od Komisie požadovať odpovede

Uskutočnila Európska komisia hĺbkový monitoring demokracie, právneho štátu a základných práv v Maďarsku, o ktoré Európsky parlament požiadal prostredníctvom svojho uznesenia z 10. júna 2015? Pokiaľ áno, aké sú jeho závery? Aktivovala Komisia rámec zriadený za účelom predchádzania systémovým ohrozeniam zásad právneho štátu tak, ako to požadoval Parlament? Odpovede na tieto otázky budú poslanci očakávať v stredu od exekutívy EÚ. (Viac tu)

#Hungary #fundamentalrights

Koniec lichtenštajnského bankového tajomstva pre občanov EÚ Parlament sa v stredu prostredníctvom uznesenia vyjadrí k dohode s Lichtenštajnskom, ktorá sťaží občanom EÚ ukrývanie kapitálu pred ich vnútroštátnymi daňovými orgánmi. Dohoda zavedie od roku 2018 automatickú výmenu informácií medzi úradmi v Lichtenštajnsku a v členských štátoch o účtoch vedených na mená svojich občanov. (Viac tu)

#TaxTransparency


Back