Spravodaj plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, 01.02.2016 - 04.02.2016

Spravodaj plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, 01.02.2016 - 04.02.2016

Utečenci, hraničné kontroly a budúcnosť Schengenu

Poslanci budú v utorok popoludní diskutovať s prvým podpredsedom Európskej komisie Fransom Timmermansom o najnovšom vývoji utečeneckej krízy a kontrolách na vonkajších, ale aj vnútorných hraniciach EÚ. Komisia vydala dňa 27. januára varovanie, že na vnútorných hraniciach môže dôjsť k obnoveniu pravidelných kontrol až na obdobie dvoch rokov pokiaľ Grécko nevyrieši  vážne nedostatky v ochrane vonkajších hraníc Únie, za ktoré je zodpovedné.

#migration #Schengen #refugees

 

Migrácia a britské referendum: Témy rozpravy pred samitom EÚ

Poslanci sa v stredu ráno, pred nadchádzajúcim zasadnutím Európskej rady dňa 18. a 19. februára, vyjadria k migračnej kríze a blížiacemu sa referendu o zotrvaní alebo vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Rozpravy sa zúčastnia aj predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a holandský minister zahraničných vecí zastupujúci predsedníctvo v Rade EÚ Bert Koenders.

#EU2016NL #euco #EURef #UKRef

 

Daň z príjmu právnických osôb: Rozprava o nových návrhoch Komisie Poslanci budú v utorok dopoludnia diskutovať s komisárom Pierrom Moscovicim o najnovších návrhoch z dielne Európskej komisie v oblasti firemných daní. Ich súčasťou je aj návrh smernice Rady proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS), ktorý nadväzuje na akčný plán OECD pre dane z príjmu právnických osôb.

#luxleaks #TaxTransparency #BEPS

 

Rozprava s prezidentom ECB Mariom Draghim

Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi bude v pondelok popoludní diskutovať s poslancami o výročnej správe ECB za rok 2014.

#ECB #Draghi

 

TiSA: EP stanoví svoje požiadavky na dohodu o obchode so službami

Dohoda o obchode so službami (TiSA) by mala firmám z EÚ priniesť viac možností poskytovať služby napríklad v oblasti dopravy a telekomunikácií v tretích krajinách. Únijné verejné a audiovizuálne služby by však nemali byť otvorené konkurencii, uvádza sa v návrhu odporúčaní pre Komisiu, o ktorom budú poslanci diskutovať v pondelok a hlasovať v stredu. Rokovania o dohode TiSA vedie EÚ s krajinami, ktoré pokrývajú 70% svetového obchodu so službami.

#TISA

 

Hlasovanie o námietke voči limitom pre emisie dieselových automobilov

Vízia Európskeho parlamentu v oblasti vytvorenia stabilnej a odolnej energetickej únie a výhľadová politika EÚ v oblasti klimatických zmien bude v pondelok večer predmetom rozpravy a v utorok hlasovania poslancov. Text nelegislatívneho uznesenie zareaguje na oznámenie Komisie z februára 2015. Plénum sa tiež v samostatnom uznesení vyjadrí k prepájaniu elektrických sietí v rámci EÚ.

#RDE #CarEmissions #NOx

 

Štatút trhovej ekonomiky pre Čínu: Ako sa zachová EÚ?

Plénum bude v pondelok popoludní diskutovať s komisárkou Ceciliou Malmström o tom, či by EÚ mala uznať Čínu ako trhovú ekonomiku. Európsky parlament, ktorý bude spolurozhodovať o všetkých legislatívnych zmenách potrebných pri prípadnej zmene čínskeho štatútu z pohľadu EÚ, bude musieť byť v tejto otázke formálne konzultovaný.

#EU  #China #market

 

Nový trojmiliardový nástroj pomoci utečencom pre Turecko: Otázky ohľadom financovania

Plénum bude v utorok diskutovať o spôsobe financovania navrhovaného nástroja na pomoc sýrskym utečencom v Turecku, na ktorý by z rozpočtov EÚ a členských štátov mala byť vyčlenená suma tri miliardy eur. Poslanci sa pravdepodobne Komisie budú pýtať, odkiaľ z rozpočtu EÚ sa uvoľnia potrebné financie, akou sumou sa zatiaľ zaviazali prispieť jednotlivé členské štáty a ako zabezpečí, že prostriedky budú účinne nasmerované na riešenie potrieb utečencov.

#refugeecrisis #migrationEU #EUfunds #Turkey

 

Poslanci vyzvú na nulovú toleranciu násilia na ženách

Poslanci budú v stredu večer v súvislosti s nedávnymi útokmi na ženy v Kolíne a inde v EÚ diskutovať o sexuálnom obťažovaní žien a na nich páchanom násilí na verejných miestach. Plénum sa tiež bude v rámci utorňajšej rozpravy pýtať Komisie a Rady EÚ, aké kroky plánujú podniknúť v snahe o predchádzanie násilia na ženách. Uznesenie, o ktorom bude Parlament hlasovať v stredu, vyzve Komisiu, aby predložila novú stratégiu pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015.

#harassment #violenceagainstwomen #womensrights

 

EP bude požadovať okamžitú ochranu náboženských menšín pred Islamským štátom

Poslanci vo štvrtok vyzvú prostredníctvom uznesenia Európsku komisiu, aby prijala okamžité opatrenia na zabránenie systematickému vyvražďovaniu náboženských menšín takzvaným Islamským štátom v Iraku a Sýrii (ISIS). Predložený text uznesenia nadväzuje na plenárnu rozpravu z 20. januára so šéfkou diplomacie EÚ Federicou Mogherini, v rámci ktorej mnohí poslanci požadovali opatrenia na ochranu všetkých náboženských skupín a menšín pred útokmi ISIS.

#ISIS #Iraq #Syria

 

Srbsko a Kosovo: Správy o dosiahnutom integračnom pokroku

Parlament bude v stredu diskutovať s komisárom Johannesom Hahnom o reformnom úsilí Srbska a Kosova za rok 2015. Poslanci pravdepodobne privítajú pokrok v normalizácii vzťahov medzi Belehradom a Prištinou a vyzvú všetky členské štáty EÚ na uznanie Kosova. Uznesenia, o ktorých bude plénum hlasovať vo štvrtok, tiež pomenujú oblasti, v ktorom reformné úsilie Srbska a Kosova pokrivkáva. Týka sa to najmä právneho štátu, slobody prejavu a boja proti korupcii.

#Kosovo #Serbia

 

 

Ďalšie body programu

 

Prejav Toomasa Hendrika Ilvesa, prezidenta Estónska (slávnostná schôdza v utorok)

Prejav Muhammadua Buhariho, prezidenta Nigérie (slávnostná schôdza v stredu)

Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (rozprava a hlasovanie v utorok)

Kroky Komisie na vykonanie rozsudku vo veci T-521/14 Švédsko/Komisia – povinnosť stanoviť kritériá pre endokrinné disruptory (rozprava v utorok)

Námietka voči autorizácii troch produktov obsahujúcich, zložených alebo vyrobených z geneticky modifikovanej sóje (hlasovanie v stredu)

Transparentnosť a kontrola klinických skúšaní (rozprava v utorok)

Situácia na Haiti, v Líbyi a Venezuele s Federicou Mogherini (rozpravy v stredu, hlasovanie k Líbyi vo štvrtok)

Humanitárna situácia v Jemene (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)

Ostrovné regióny (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozprava a hlasovanie vo štvrtok)

Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (rozprava vo štvrtok)

Železničná infraštruktúra a verejné služby v podunajskom a jadranskom makroregióne (rozprava vo štvrtok)

 

 

 

Internetovú verziu publikácie nájdete tu.

Back