Spravodaj plenárneho zasadnutia v Štrasburgu - 07.09.-10.09.2015

Spravodaj plenárneho zasadnutia v Štrasburgu - 07.09.-10.09.2015

Prvá správa Jeana-Clauda Junckera o stave Únie

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker prednesie v stredu ráno na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu svoju prvú správu o stave Únie. Následne bude s poslancami diskutovať o doterajších výsledkoch Komisie a pracovnom programe EK na rok 2016.

#SOTEU

Rozprava o utečencoch: Poslanci zopakujú výzvu na urýchlené riešenie krízy

Poslanci budú v stredu po rozprave k stavu Únie diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o reakcii EÚ a jej členských štátov na najnovší vývoj v súvislosti s utečeneckou krízou v oblasti Stredomoria, v Calais a na západnom Balkáne. Zaoberať by sa mali aj otázkou, ako sa vysporiadať so zmiešanými migračnými tokmi, teda s prílevom utečencov aj ekonomických migrantov. Vo štvrtok prijme Parlament v tejto súvislosti samostatné uznesenie.

#migrationEU #asylum #refugeecrisis

 

Parlament bude požadovať záväzný trvalý systém prerozdeľovania žiadateľov o azyl Európsky parlament bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o svojom stanovisku k navrhovaným núdzovým opatreniam na premiestnenie 40.000 žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka do ďalších členských štátov v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Návrh na stály mechanizmus núdzovej relokácie, o ktorého znení rozhodne Parlament spolu s Radou, „musí byť založený na významnejšom príspevku k solidarite a rozdeleniu zodpovednosti medzi členskými štátmi,“ uvádza sa v predkladanom uznesení..

#migrationEU #asylum #refugees  #Italy #Greece

 

Zákaz klonovania zvierat a predaja z nich pochádzajúcich potravín a krmív

Parlament bude v utorok hlasovať o legislatívnom návrhu, ktorý by mal zakázať klonovanie hospodárskych zvierat a predaj z nich odvodených potravín a krmív v rámci EÚ. Poslanci výborov pre poľnohospodárstvo a bezpečnosť potravín rozšírili Komisiou navrhovaný zákaz aj na potomkov klonovaných zvierat, zárodočné produkty a dovoz klonovaných produktov, odvolávajúc sa na vysokú úmrtnosť klonovaných zvierat vo všetkých vývinových štádiách a obavy občanov EÚ.

#cloning #animalcloning #farming

 

Občianska iniciatíva právo na vodu: Poslanci Komisiu vyzvú, aby konala

Reakcia Európskej komisie na prvú Európsku iniciatívu občanov (ECI) s názvom Right2Water (Právo na vodu) je málo ambiciózna a môže ohroziť dôveryhodnosť ECI, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorom budú v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať poslanci EP. ECI umožňuje občanom požiadať Komisiu o predloženie legislatívnych návrhov v oblastiach, ktoré spadajú do kompetencie EÚ za predpokladu, že pod iniciatívu sa podpíše aspoň milión signatárov z minimálne štvrtiny členských štátov Únie.

#Right2Water #ECI #right2water

 

 

Ďalšie body programu

 

Situácia v oblasti základných práv v EÚ v rokoch 2013 – 2014 (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2016 (rozprava v utorok)

Zahraničnopolitické otázky – Blízkovýchodný mierový proces, situácia v Bielorusku, jadrová dohoda s Iránom (rozpravy v stredu, hlasovania vo štvrtok)

Obchodovanie s výrobkami z tuleňov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Protokol, ktorým sa mení Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretá v Marrákeši – Dohoda o uľahčení obchodu (hlasovanie v stredu)

Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu – Rusko, Angola a Azerbajdžan (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)

Vypočutia komisárov: ponaučenia, ktoré si treba vziať z procesu z roku 2014 (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Ľudské práva a technológie v tretích krajinách (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Vedecká a univerzitná kariéra žien (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Rybárske dohody – Guinea-Bissau, Kapverdy, Madagaskar (rozpravy v utorok, hlasovania v stredu)

Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Vykonávanie bielej knihy o doprave z roku 2011 (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)

EHP – Švajčiarsko: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu (hlasovanie v stredu)

 


Back