Srbsko: Prípad Vojislava Šešelja, obvineného vojnového zločinca

Po naliehavej rozprave Európskeho parlamentu o návrate Vojislava Šešelja do Srbska a v nadväznosti na uznesenie EP, Eduard Kukan, člen výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci a predseda delegácie pre Srbsko, uviedol:

„Vojnová rétorika, ako aj prejavy nenávisti voči susedným krajinám a menšinám, sú veľkým škodcom pre západný Balkán. Preto budem vždy bojovať za politiku mieru a zmierenia. Verejné vystúpenia Vojislava Šešelja idú presne proti dobrej susedskej politike, do ktorej sme investovali veľké množstvo politického kapitálu.

Naša reakcia by však nemala vytvárať ešte väčšie napätie. A to najmä preto, že tento obvinený vojnový zločinec už teraz dostáva viac pozornosti, než si zaslúži. Namiesto toho by sme mali jasne podporovať tých, ktorí stoja za elimináciou vojnovej rétoriky v Srbsku a v celom regióne.

Je poľutovaniahodné, že Šešeljove radikálne vyhlásenia dostali takú pozornosť médií a niektorých politikov. Dúfam, že táto skutočnosť nebude použitá ako nástroj ďalšieho politického napätia v regióne.

Toto uznesenie nemá za úlohu dávať pokyny Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu. Je to nezávislý medzinárodný orgán s jasným mandátom OSN. Z týchto dôvodov sa zdržím hlasovania za podporu tohto uznesenia.“


Back