Stáže

Milí záujemcovia o stáže v kancelárii europoslanca Eduarda Kukana v Európskom parlamente v Bruseli,

výberové konanie na január – február 2019 bude prebiehať do 7. decembra 2018.

Prosíme o zaslanie Vašej prihlášky na adresu laura.trimajova@ep.europa.eu do 07.12.2018.

 

***

Súčasťou prihlášky musí byť (dokumenty môžu byť v slovenskom alebo anglickom jazyku):

  • Štruktúrovaný životopis
  • Motivačný list
  • Odporúčací list (minimálne jeden)

Stáž v kancelárii je určená študentom posledných ročníkov magisterského štúdia či čerstvým absolventom, ktorí sú zameraní na medzinárodné vzťahy, zahraničnú politiku, politiky EÚ či podobné študijné smery.

Absolútnou podmienkou je plynulá angličtina, písaná aj hovorená.

Stážista dostáva mesačné štipendium na pokrytie základných výdavkov na život v Bruseli.

Nakoľko dostávame veľký počet prihlášok, zostavujeme užší zoznam kandidátov, ktorých potom prizveme na krátke telefonické interview. Prihlášku vždy potvrdíme spätným e-mailom, po ktorom nasleduje e-mail o zaradení alebo nezaradení do druhého kola, ktorým je telefonické interview.