Súčasné problémy v slovensko-maďarských vzťahoch

Eduard Kukan (PPE) – Ochrana osôb patriacich k národnostným menšinám je plným právom dôležitou súčasťou medzinárodného vývoja a vzťahov medzi štátmi. Diskutujeme o nej aj tu na pôde Európskeho parlamentu, zdôrazňujeme pritom európske hodnoty a povinnosti zo strany vlád na ich dodržiavanie.

Ja chcem v tejto súvislosti poukázať na politickú citlivosť tejto problematiky, lebo práve s ohľadom na ňu existujú široké možnosti jej zneužitia, osobitne vtedy, keď vlády pri presadzovaní týchto otázok konajú jednostranne, bez konzultácií s tými, ktorých sa to dotýka.
Za nežiaduce a neprijateľné považujem to, keď sa tieto otázky presadzujú necitlivo, so zámerom ovplyvňovať vnútropolitickú situáciu druhej krajiny, niekedy dokonca pred voľbami, lebo tomu sa v normálnej reči hovorí arogancia. Ak ste mi niektorí nerozumeli, hovoril som o súčasných problémoch v slovensko-maďarských vzťahoch.

Eduard Kukan predniesol svoj príspevok v rámci plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.


Back