Tlačová správa: Financovanie bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ sa musí zlepšiť

Tlačová správa: Financovanie bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ sa musí zlepšiť

Štrasburg, 21. mája 2014

Poslanci dnes hlasovali o výročnom uznesení Európskeho parlamentu k spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SBOP) EÚ a o správe Eduarda Kukana k financovaniu SBOP EÚ. Správa Eduarda Kukana vyzýva členské štáty Únie na efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov SBOP, lepšiu koordináciu opatrení v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti a dôslednejšie zdieľanie zdrojov. Správa bola prijatá v pomere 347 ku 248, 44 sa zdržalo hlasovania.

„Bezpečnostná situácia v Európe, a najmä na jej hraniciach, je veľmi vážna, a preto je jej smerovanie v tomto okamihu kľúčové, čo potvrdila tiež prítomnosť Vysokej predstaviteľky Mogherini počas diskusie v Parlamente.

Pokiaľ chceme viesť skutočne zmysluplnú európsku bezpečnostnú a obrannú politiku, musíme sa začať vážne zaoberať jej jasnou víziou a zlepšením koordinácie našich civilných a vojenských misií. Rovnako musíme otvoriť otázku flexibilnejších finančných procedúr a zlepšiť nastavenie štruktúr zodpovedných za vysielania a operovanie našich misií.

Moja správa požaduje náležité financovanie SBOP. Nežiadam navýšenie financií, ale vyššiu efektivitu ich vynakladania, väčšiu transparentnosť v ich využívaní a solidaritu medzi členskými štátmi. Rovnako sa musíme naučiť efektívnejšie zlepšiť spolupracovať medzi členskými štátmi. Stačí, pokiaľ by boli členské štáty schopné za istých okolností lepšie využívať spoločne svoje obranne mechanizmy.“

Hlasovaniu predchádzala rozprava s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci Federicou Mogherini: „Vysoká predstaviteľka ocenila môj otvorený a ambiciózny prístup ku príprave správy, ktorá jasne hovorí o potrebe zmeny vo financovaní SBOP. Júnový samit Európskej rady musí tieto požiadavky reflektovať,“ vyhlásil Kukan po rozprave.


Back