Utečenecká kríza: Poslanci žiadajú humanitárnu pomoc a zmeny azylových pravidiel EÚ

Utečenecká kríza: Poslanci žiadajú humanitárnu pomoc a zmeny azylových pravidiel EÚ

Nový mechanizmus premiestňovania žiadateľov o azyl v EÚ z Grécka a Talianska do ďalších členských štátov, dialóg s Tureckom ohľadom spolupráce na obmedzení a riadením migračných tokov, ako aj nevyhnutné financie z rozpočtu EÚ na zvládnutie bezprecedentnej utečeneckej krízy boli v utorok dopoludnia predmetom plenárnej rozpravy k výsledkom samitu EÚ z 23. septembra s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.

Poslanci v rozprave vyjadrili ľútosť nad zjavným nedostatkom ambícií zo strany Európskej rady pri riešení najvážnejšej utečeneckej krízy od druhej svetovej vojny. Časť zákonodarcov vyjadrila podporu reforme dublinských pravidiel, ktoré určujú členský štát zodpovedný za spracovanie žiadosti o azyl, a požadovala rozšírenie možností legálnej migrácie do EÚ a zintenzívnenie boja proti pašerákom. Plénum sa zaoberalo aj posilnením kontrol na vonkajších hraniciach EÚ a identifikáciou migrantov, ich registráciou a odoberaním ich odtlačkov v takzvaných hotspotoch.
Humanitárna situácia utečencov v rámci EÚ, ako aj v susediacich krajinách, bola predmetom nasledujúcej rozpravy, na ktorej sa zúčastnil prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a luxemburský minister pre vzťahy s Európskym parlamentom počas predsedníctva krajiny v Rade EÚ Nicolas Schmit.
„Teraz sme v najťažšom období – pred začiatkom zimných mesiacov môžeme očakávať nárast prílevu utečencov. Toto je tiež obdobie, kedy sa musia prijať ťažké rozhodnutia s cieľom zaistiť funkčnosť hotspotov a dostupnosť financií na opatrenia, ku ktorým sa zaviazala Rada,“ uviedol predseda výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Claude Moraes (S&D, UK).
Téma migrácie bude dominovať aj ďalšiemu zasadnutiu Rady (ministrov) pre spravodlivosť a vnútorné veci v dňoch 8. – 9. októbra, ako aj samitu Európskej rady, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. – 16. októbra v Bruseli.
Poznámka pre editorov Pravidlá v oblasti azylu a migrácie: Spolurozhodovanie EP a Rady EÚ

 Najnovšie legislatívne návrhy Európskej komisie, o ktorých finálnom znení bude Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ spolurozhodovať ako rovný s rovným v rámci takzvaného riadneho legislatívneho postup, sa týkajú nasledujúcich oblastí:

– trvalý mechanizmus premiestňovania žiadateľov o azyl v rámci EÚ – parlamentný spravodajca: Timothy Kirkhope (ECR, UK),

– spoločný únijný zoznam bezpečných krajín pôvodu – parlamentná spravodajkyňa: Sylvia Guillaume (S&D, FR),

– zmena dublinských pravidiel určujúcich členský štát zodpovedný za spracovanie žiadostí o medzinárodnú ochranu maloletých osôb bez sprievodu – parlamentná spravodajkyňa: Cecilia Wikström (ALDE, SE),

– revízia vízového kódexu EÚ, ktorá by sa mala týkať aj ustanovení súvisiacich s humanitárnymi vízami – parlamentný spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES),

– opatrenie legálnej migrácie v oblasti vstupu a pobytu študentov a výskumníkov z tretích krajín – parlamentná spravodajkyňa: Cecilia Wikström (ALDE, SE),

– balík predpisov o inteligentných hraniciach, vrátane systému vstupu a výstupu, ktorého cieľom je zabrániť prekračovaniu povolenej dĺžky pobytu, a teda neregulárnej migrácii – parlamentní spravodajcovia: Agustín Díaz de Mera (EPP, ES) pre systém vstupu a výstupu a Tanja Fajon (S&D, SL) pre program registrovaných cestujúcich (Komisia by mala predstaviť nový balík predpisov o inteligentných hraniciach na prelome rokov 2015 a 2016).

Ďalšie očakávané návrhy na prelome rokov 2015 a 2016  

Súčasťou ďalších legislatívnych návrhov, ktoré by mala Komisia predložiť koncom roka 2015 alebo začiatkom roka 2016 a na ktoré sa bude rovnako vzťahovať riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie EP a Rady EÚ o konečnom znení legislatívy), bude aj:

– posilnenie agentúry EÚ na ochranu vonkajších hraníc (Frontex) a rozšírenie jej právomocí, ako aj kroky smerujúce k vytvoreniu Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže,

– stály mechanizmu presídľovania utečencov nachádzajúcich sa v tretích krajinách do členských štátov EÚ (návrh stáleho mechanizmu na premiestňovanie žiadateľov o azyl v rámci EÚ je už na stole),

– reforma dublinského nariadenia,

– balík opatrení v oblasti legálnej migrácie, ktorého súčasťou by mala byť aj revízia smernice o modrej karte.

Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci je v rámci Európskeho parlamentu zodpovedný za otázky migrácie a azylu. Vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ na opatrenia súvisiace s riešeniami súčasnej migračnej krízy sa bude zaoberať výbor EP pre rozpočet.


Back