Väčšina politických skupín privítala Junckerov investičný plán

Podpredseda Európskej komisie pre rast a investície Jyrki Katainen vyzval v stredu Európsky parlament, aby prispel k spusteniu Junckerovho investičného plánu do júna tohto roka. Podčiarkol tiež dôležitosť troch pilierov plánu: fondu pre strategické investície, plánu investičných projektov a dobudovania vnútorného trhu EÚ.

Väčšina politických skupín plán pre strategické investície privítala, časť poslancov však spochybnila jeho význam, či efektívnosť pri získavaní dôvery súkromných investorov v prostredí neistoty na trhoch po voľbách v Grécku.

Niektorí poslanci podporili samotný investičný plán, skutočný problém stagnujúcej ekonomiky EÚ však vidia v jednotnej mene euro. Podľa ďalších zákonodarcov by bolo za účelom naštartovania verejných investícií efektívnejšie zamerať sa na obmedzenie daňových únikov alebo ukončenie politiky úsporných opatrení.

Junckerov investičný plán bol minulý týždeň predmetom dvoch rozpráv na pôde výboru EP pre hospodárske a menové veci – s podpredsedom EK Katainenom a s predsedom Rady ECOFIN Janisom Reirsom.

„Dúfam, že tento fond prispeje k rozhýbaniu európskej ekonomiky a naštartovaniu rastu. Je to investícia, ktorá by sa nám mala postupne vrátiť vo forme tvorby pracovných miest, zvýšenia malého a stredného podnikania a väčšej konkurencieschopnosti,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).


Back