Veľké hodnotenie slovenských europoslancov v Topkách

Veľké hodnotenie slovenských europoslancov v Topkách

Topky.sk uverejnili detaily z bežného života slovenských europoslancov v Bruseli. Prečítajte si odpovede Eduarda Kukana!

Celý článok nájdete tu: http://www.topky.sk/gl/299157/1577965/Velke-hodnotenie-slovenskych-europoslancov–Vieme–kto-sa-flaka–ale-aj-detaily-z-ich-zivota#infopanel

Ako vyzerá váš bežný deň?

Začínam okolo 08:30, niekedy skôr, a zväčša končím okolo 19:00, niekedy mám večer pracovné stretnutia, takže ten deň môže byť aj dlhší. Všetko sa krúti okolo zasadnutí, či už výborov alebo pracovných skupín. Som predsedom pracovnej skupiny EP pre západný Balkán, takže koordinujem činnosti tejto skupiny. Pred plenárnymi zasadnutím sa stretávam s kolegami z mojej politickej skupiny pripravujeme pozície na hlasovanie v pléne a na rozpravy.

Som takisto predsedom delegácie EP pre Srbsko, takže sa aktívne angažujem vo veciach súvisiacich s politikou v Srbsku. Venujem sa tiež otázkam seniorov a problémom aktívneho starnutia. Snažím sa preto stretávať s inými európskymi politikmi a expertmi, ktorí sa tejto téme venujú. Každý deň je doplnený o stretnutia s kolegami europoslancami a Komisiou, mám úzke pracovné vzťahy s komisárom pre susedskú politiku a rozširovanie Hahnom a komisárkou pre zamestnanosť a sociálnu politiku Thyssen. A samozrejme s novinármi, zväčša slovenskými a balkánskymi. Skrátená odpoveď je teda: môj pracovný deň  je nabitý od rána do večera stretnutiami rôzneho druhu.

Kde bývate v Bruseli?

Bývam blízko pri Europarlamente, asi 10 minút peši.

Byt či dom?

Byt.

Vybrali ste si bývanie sami?

Áno, sám.

Prepláca vám to Brusel?

Nie, nájomné si platím sám.

Koľko máte asistentov?

Mám dvoch akreditovaných asistentov v kancelárii v Bruseli, a dvoch v bratislavskej kancelárii. Okrem toho mám pravidelne jedného alebo dvoch stážistov v bruselskej kancelárii. Mám aj regionálnu kanceláriu v Prešove, ktorú pravidelne navštevujem.

Stíhate svoju agendu na Slovensku?

Najväčšie gro mojej práce sa odohráva v Bruseli, snažím sa však, aby som mal tiež dosť času na prácu na Slovensku. Každý piatok som v svojej kancelárii v Bratislave, často cez víkend cestujem na rôzne  podujatia aj a v iných častiach Slovenska. Takže áno, snažím sa zariadiť si svoj program tak, aby som stíhal.

Koľko dní z mesiaca trávite na Slovensku a koľko v Bruseli?

Z celkového počtu pracovných dní, ktorých je zhruba 20 do mesiaca, trávim 12 v Bruseli, 4 v Štrasburgu na plenárnou zasadnutí a 4 dni v Bratislave.

Akým dopravným prostriedkom sa pohybujete po Bruseli?

Do práce to mam blízko a rád chodím  pešo. Pokiaľ je potreba zájsť niekam ďalej, používam verejnú dopravu a na letisko ma vozia autami Europarlamentu.

Čo najvýraznejšie ste presadili alebo ste sa zaslúžili za posledné tri mesiace?

Posledné tri mesiace sú mimoriadne nabité, nakoľko som spravodajcom troch správ v troch rôznych výboroch. Od januára som sa intenzívne venoval ich príprave. O jednej sa bude hlasovať už  na májovom plenárnom zasadnutí. Je to správa o financovaní európskej spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, čo je v momentálnej situácii mimoriadne dôležitá téma. Presadzujem v nej okrem iného tiež to, aby obmedzené prostriedky určené na obranu a bezpečnosť boli využité čo najefektívnejšie a čo najtransparentnejšie.

Príprava zahŕňa nielen napísanie samotnej správy, ale aj konzultovanie jej obsahu s  expertmi,  Komisiou,  európskou zahraničnou službou, mojou politickou frakciou a rôznymi záujmovými skupinami. Som stále aktívny v zahranično-politickom výbore. V decembri som spolu s kolegom Fleckensteinom z Nemecka medioval návrat albánskej opozície do parlamentu, čo bola to mimoriadne náročná a politicky citlivá operácia. V Srbsku som predsedal medziparlamentnému stretnutiu v marci, a som jedným z hlavných mediátorov súčasnej politickej krízy v Macedónsku. Tej sa momentálne intenzívne venujem.

Akou aktivitou, výsledkom z posledného času sa môžete preukázať, ktorá má dopad na život bežného Slováka?

Uvediem jeden konkrétny príklad: požiadal som o financovanie pilotného projektu vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý má podporovať podnikanie ľudí nad 50. Pripravujem aj návrhy pre Komisiu, v podobe mojej hodnotiacej správy o Európskom roku aktívneho starnutia, ktorými bude tlačiť na členské štáty, aby sa nadviazalo na úspechy práve na ERAS 2012, a aby naši seniori mali možnosť aktívne a kvalitne tráviť starobu. Toto sa týka, samozrejme, predovšetkým krajín EÚ, ktoré majú v týchto otázkach resty, a Slovensko je jednou z nich.

Kde sa stravujete? Doma či v reštauráciách?

Cez obed sa stravujem v kantíne Európskeho parlamentu, a po večeroch zväčša doma. Niekedy mávam pracovné obedy alebo večere, a tie sú často takisto v priestoroch EP.

Chodíte aj na nákupy do obchodov?

S výnimkou potravín v Bruseli nenakupujem. Nakupujem na Slovensku.

Aké sú a ako sa vyrovnávate s vyššími cenami?

Potraviny sú v Bruseli sú o niečo drahšie ako v Bratislave, ale rozdiel nie je veľmi dramatický.


Back