Verdikt Medzinárodného súdneho dvora ku srbsko-chorvátskemu sporu ohľadom genocídy

Po obdržaní dlho očakávaného verdiktu Medzinárodného súdneho dvora týkajúceho sa sporu medzi Srbskom a Chorvátskom a ich vzájomných obvinení z genocídy, sa Eduard Kukan, člen Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci a predseda Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ Srbsko, vyjadril nasledovne:

„Verdikt Medzinárodného súdneho dvora odmieta obvinenia z genocídy proti Srbsku, rovnako ako aj proti Chorvátsku. Za žiadnych okolností sa verdikt nemá interpretovať ako snaha spochybniť trestné činy oboch zúčastnených strán, ako je zabíjanie či masové vyhosťovanie. Je však dôležité, aby tieto zločiny neslúžili ako základ pre bilaterálne vzťahy medzi Srbskom a Chorvátskom.

Obe strany konfliktu by mali prijať rozhodnutie Súdneho dvora. Musíme podporiť Srbsko a Chorvátsko, aby sa chopili príležitosti a využili toto rozhodnutie na zlepšenie ich vzájomného dialógu, ktorého cieľom by mala byť spoločná práca smerom k trvalému zmiereniu. Bilaterálne vzťahy medzi Srbskom a Chorvátskom by raz a navždy mali nájsť nový spoločný základ, ktorému nebude dominovať vojnová rétorika a minulosť, ale ktorý bude postavený na budúcnosti, na európskej ceste oboch krajín a na ich spoločnom úsilí smerujúcom k trvalému mieru a stabilite v regióne. Na základe týchto dôvodov podporujem a vítam verdikt Medzinárodného súdneho tribunálu.“


Back