Výbor pre zahraničné veci hlasoval o správach pre Čiernu Horu, Macedónsko, Kosovo a Srbsko

Stáli spravodajcovia pre Čiernu Horu, Macedónsko, Kosovo a Srbsko v utorok ráno, 24.02.2015, predniesli svoje správy na hlasovanie v zahranično-politickom výbore. Všetky štyri správy boli podporené drvivou väčšinou výboru a budú následne predložené na hlasovanie na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, ktoré sa bude konať druhý marcový týždeň.

 

Eduard Kukan, člen Výboru pre zahraničné veci a predseda parlamentnej delegácie pre vzťahy so Srbskom sa zúčastnil rokovaní, ktoré predchádzali hlasovaniu:

 

„Čierna Hora ukázala plynulý pokrok na ceste do EÚ, svedčí tomu 16 otvorených kapitol. Gratulujeme vláde k smerovaniu ku SZBP EÚ a ku hraniu pozitívnej úlohy v tomto regióne, najmä čo sa týka pestovania dobrých susedských vzťahov. Radi by sme videli trvalé úsilie o ďalší boj proti korupcii, o podporu slobody médií a viditeľnejšiu úlohu parlamentu pri prístupových rokovaniach.

 

Čo sa týka Macedónska, opäť som podporil jeho ambície začať prístupové rokovania a začať formálny proces integrácie. Mám však obavy zo súčasnej politickej situácie. Po prvé, je škoda, že patová politická situácia v krajine sa vyvinula do ostrej konfrontácii medzi opozíciou a vládnucou stranou. Škandál spojený s odpočúvaním naráža na samotné základy politického a demokratického systému v Macedónsku, a čo je viac, podkopáva aj dôveru svojich občanov v politiku.

 

V poslednej dobe je stále jasnejšie, aké sú dôsledky zlyhania hospodárskej a sociálnej politiky v Kosove. Rast žiadateľov o azyl a ľudí opúšťajúcich Kosovo je len jedným z mnohých príkladov. Je dôležité, aby nová vláda stanovila priority v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, ktoré zostávajú jednými z najvýraznejších problémov v Kosove a v regióne.

 

Zdôraznili sme najväčšie úspechy a tlak na otvorenie prvých kapitol rokovaní so Srbskom. Podčiarkol som význam nezávislosti súdnictva a právneho štátu, pričom budeme podporovať prácu úradu ombudsmana. Na vývoj v týchto oblastiach by sme mali hľadieť veľmi dôsledne.

 

Nakoniec, som rád, že dialóg medzi Belehradom a Prištinou sa opäť začal 9. februára a dúfam, že konštruktívny dialóg, konajúci sa v dobrej viere, bude aj naďalej pokračovať. „


Back