Vystúpenie počas miniplenárky 10.novembra 2010

Som rád, že Európska komisia včera vo svojej stratégii na roky 2010 a 2011 potvrdila, že politika rozšírenia je najlepšou stratégiou pre región západného Balkánu. Potvrdila tiež, že bude pokračovať v plnení svojich záväzkov voči regiónu za predpokladu, že jeho krajiny zvýšia svoje úsilie v integračnom procese.

Rád by som ocenil niektoré pozitívne kroky za predchádzajúci rok, napr. zrušenie vízového režimu pre väčšinu obyvateľov regiónu, pokrok Čiernej Hory, ktorý bol ocenený návrhom na štatút kandidátskej krajiny, alebo posun v rokovaniach Európskej únie so Srbskom, ktorému bolo odporučené avis.

Zostávajú však výzvy, ktorým bude treba naďalej čeliť. Medzi ne patrí začiatok dialógu medzi Srbskom a Kosovom očakáva sa od neho viac stability v regióne, čo najskoršie vyriešenie otázky názvu Macedónska tento proces trvá už naozaj veľmi dlho, otázka nastolenia vízie alebo nového postupu voči Bosne a Hercegovine alebo aj začiatok vízovej liberalizácie s Kosovom. Vo všetkých týchto otázkach treba mať jasnú stratégiu a víziu, ktorá umožní posunúť tento región bližšie k Európskej únii. Je to nielen v ich, ale aj v našom záujme.


Back